Aktuell saker

Klikk på bildet for å lese mer

Ny konferansedag på Sterkere Sammen23. 

Temaet i år er mange veier til bedring.  

Agder Recovery-nettverk

Martin Rafoss fra Sørlandet sykehus kom med sterk oppfordring til både brukere, pårørende og fagpersoner om å gjøre oss forberedt på behovet for store endringer fremover, og at vi må ha fokus på den vi er til for å hjelpe: pasieten/brukeren!

Rådgivende styre i prosjektet Erasmus+ Strategic Partnerships «European Profile for peer supporters»

Personer med egenerfaring spiller en stadig viktigere rolle i det psykiske helsevesenet ved å hjelpe andre brukere i deres tilfriskning eller recovery prosess.

Kjenner du til TRUSSELRESPONSER?

Måtene å reagere på trusler på kalles noen ganger «symptomer», men innenfor Makt-trussel - mening-rammeverket blir de kalt «trusselresponser».


Høring Opptrappingsplanen for psykisk helse 

Opptrappingsplanen for psykisk helse er et steg i riktig retning etter mange år med manglende vilje til prioritering.  

Streaming av foredragene.  

I år ble konferansen tilbudt digitalt.  Konferansen har som mål å løfte frem menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse som viktige elementer for personlig recovery.

Agdermodell for barn og unges psykiske helsetjeneste.

Agdermodellen er et prosjekt for barn og unge med ulike psykiske helseutfordringer. Prosjektet skal se på muligheten til å skape samhandlingforløp på tvers av ulike fagfolk og behandlingstilbud.