Nasjonal konferanse for Recovery-2023

Her kan du se hele konferansen:

Det ble korte innlegg fra hver av foredragsholderne. Mye vil bli nøyere gjennomgått på den fysiske konferansen våren 2024. Danske Anders Sørensen holdt et friskt innlegg i forhold til medisinfri Recovery. Dette er noe av hans spesialfelt og han pekte særlig på behovet for å få tak i følelser som nødvendig verktøy i Recovery-prosessen.

Mye spennende arbeid som vi kan glede oss til å høre mer om i 2024.

De regionale brukerstyrte senterne i Norge, NAPHA og Erfaringssentrum arrangerer årlig Nasjonal Recoverykonferanse. Bak konferansen står også en rekke samarbeidsaktører. Her vil vi bygge broer og nettverk mellom bruker- og pårørendeorganisasjoner, fag-, undervisnings- og forskningsmiljøer. I år ble konferansen tilbudt digitalt. Konferansen har som mål å løfte frem menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse som viktige elementer for personlig recovery.

I år var programmet digitalt med over 500 påmeldte. Kårhild Husom Løken ledet oss gjennom følgende program:

  • Forskning på Recovery; hvordan vet vi at tjenestene jobber Recovery-basert?   Ved Mike Slade professor for psykisk helse og   Recovery og sosial inkludering ved Universitetet i Nottingham.
  • Relasjonell velferd ved Ottar Ness, NTNU.
  • Folkehelse og gode liv ved Solrun Steffensen og Anne Fjelnseth fra Napha.
  • E-læringsprogram om Recovery ved Møyfrid Kjølsdal, Napha.
  • Kan medikamenter hindre Recovery? Anders Sørensen, klinisk psykolog og ph.d i psykriatri, København.
  • Menneskerettigheter og WHO quality rights ved Mette Ellingsdalen fra WSO (We shall overcome).