Recovery-kurs

Kursinnhold

  • Hva er forskjellen på tradisjonell psykisk helsehjelp og recovery-tilnærming
  • Hvor finnes recovery?
  • Kan en være i recovery helt for seg selv?
  • Kan "fag og erfaring" støtte til personlig recovery?

I dette kurset

Det sies at Recovery-faktorene tilhørighet, håp, identitet, mening og egenmakt, bidrar til at behandling innen psykisk helsevern blir varig. På kurset får du høre fagfolks syn på dette og du får også lytte til menneskers egene recovery-historier.