ERASMUS-prosjekt

Du kan laste ned dokumentene for å lese mer: 

Anne Marie Løland (ROM-Agder) og Jan Ivar Ekeberg (A-LARM) deltok sammen med Martin Rafoss ved Sørlandet sykehus i et rådgivende styre i prosjektet Erasmus+ Strategic Partnerships «European Profile for peer supporters». Personer med egenerfaring spiller en stadig viktigere rolle i det psykiske helsevesenet ved å hjelpe andre brukere i deres tilfriskning eller recovery prosess. Rollen varierer i ulike land. Til tross for sin relativt korte eksistens, har yrket som «peer support worker» (norsk erfaringsmedarbeider, likeperson eller erfaringskonsulent) gitt så lovende resultater at det med stor sannsynlighet vil bli et viktig element i behandling i EU-land i nær fremtid. Mange psykiatriske og terapeutiske institusjoner over hele EU inkluderer peer support workers i teamene sine. Antallet personer ansatt som erfaringsmedarbeidere, også på fast basis, vil kunne øke enda mer dersom institusjonene kunne basere seg på standardiserte stillingsbeskrivelser, opptakskrav og kompetanseprofiler for yrket. Rapportene som er utviklet tar sikte på å møte dette behovet. Ved prosjektets slutt ble det undertegnet avtale om å arbeide for å implementere europeiske standarder for erfaringsmedarbeidere og likepersoner.