Agder Recovery-nettverk 

Et praksisfellesskap som utfordrer, inspirerer og beveger

Mål for nettverket

 • Bidra til å styrke Recoverykunnskapen i egne praksiser.
 • Beskrive recoveryorienterte tjenester

 • Fremme recoverydannelse, verdier og holdning
 • Gyldiggjøre erfaringskompetanse
 • Utligne stigma
 • Bane vei for faste stillinger for erfaringskonsulenter
 • Deling av erfaringer for å fremme lokalt utviklingsarbeid.
  • Kommunene som deltar starter opp konkrete recovery-tiltak i sine kommuner

AU

Det velges et arbeidsutvalg med representanter fra deltakende enheter. Disse er valgt for to år av gangen, og holder i planlegging av samlingene, utarbeider program, sender ut invitasjon/innkalling til samlinger o.l.

Faglig samhandling mellom nettverksmøter

 • Kommunene foreslår/inviterer på mail og i Facebookgruppa.
 • Oppfølging av gjennomgående tema.

  • Tilbakemeldingsverktøy
  • Recovery college/skole
  • Nytt fra kommuner, bydel, kompetansemiljøer