Kjøkkenprat

ROM råd og muligheter Agder har mange års erfaring med å legge til rette for Kjøkkenprat. Kjøkkenpraten fikk navnet sitt fordi mange har erfaring med å få god støtte i vanskelige tider fra en venn eller andre som ikke nødvendigvis er helseutdannet. Helt konkret ble det sakt fra pasienter som hadde vært innlagt i «psykiatrien» at det var hun på kjøkkenet som var best å snakke med.

Hva er en Kjøkkenprat

KJP er en lavterskel møteplass for alle som ønsker å snakke om erfaringer rundt psykisk helse. Den ledes av to personer, en med fagbakgrunn og en med det vi kaller «livets skole». Hensikten med en KJP er å kunne møte til et trygt sted og snakke om noe som gir mening. 

Hvem kan drive en Kjøkkenprat

KJP kan drives av frivillige organisasjoner. Den kan også tilbys fra aktivitetssentre som offentlige driver. De som skal lede en KJP går på kurs hos oss og får tips til å lede en samtale der ulike meninger og stemninger kan komme frem. 


 • Å bli sett, møtt og ønsket velkommen gir verdifølelse.  

 • Å komme seg opp om morgen og ut av isolasjon er å ta ansvar for seg selv. 
 • Kjøkkenpraten gav håp og fikk meg i gang med livet igjen.  
 • Å vite at en ikke er alene om å ha det vanskelig, gir styrke og samhørighet.  
 • Samhørighet bygger opp mening med livet.  
 • Taushetsplikten er alfa og omega for trygghet og tillit. 
 • Struktur gir forutsigbarhet og trygghet. 
  • Trygg og respektfull atmosfære gjør at folk tør å åpne seg.
 • På Kjøkkenpraten bygges vennskap. 

 • Etter Kjøkkenprat har jeg våget meg på andre arenaer. 

 • Kjøkkenprat er ikke terapi, men har terapeutisk effekt. 

 • På Kjøkkenprat får jeg mine egne følelser og behov tilbake.

 • Dette må flere få mulighet til.

 • Helsefagfolk inngår i en annen rolle enn tradisjonelt.

 • Vi finner selv en løsnings vei

Hva skjer på en kjøkkenprat

Kjøkkenprat på morsmål: 

Folks eget språk og kultur er avgjørende for å uttrykke følelser og tanker.

Å kunne samtale og bli forstått tydelig er så viktig når vi snakker om psykisk helse.

ROM-Agder har undervist og oppfordret flerkulturelle eller organiserte minoritetsforeninger til å gjennomføre Kjøkkenprat på sitt eget språk.

Kjøkkenprat på polsk

Kjøkkenprat på ukrainsk

Kjøkkenprat på spansk

Hvor finnes kjøkkenprat jeg kan møte til

Velg en organisasjon og du vil bli omdirigert til FB-siden. Ta kontakt.


Opplæring i å drive Kjøkkenprat

Kjøkkenprat lederkurs kommer på ROM-Agder kurskalender når vi har nok interesserte. Kurset kan være personlig eller elektronisk.

Hvis det ikke er planlagt kurs, kan du kontakte oss for å avtale et.

Kursleder Kjøkkenpratlederkurs.