Kontakttelefon:  +47 944 64 373


Om ROM-Agder


ROM-Agder er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter innen psykisk helse-feltet.

Og avhengighet med følgende medlemsorganisasjoner: Mental Helse Agder, LPP Grimstad og omegn, Foreningen for Flerkulturelt recovery-arbeid, Bipolarforeningen Agder, ADHD Norge Agder, Angstringen Agder, Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder (UiA) og Kommunenes Sentralforbund (KS) - Agder. 

ROM-Agder er en ideell organisasjon og registrert i Frivillighetsregisteret.

Organisasjonen er lokalisert i Kristiansand, og dens formål er:

  1. Drive kurs og informasjonsvirksomhet på regionalt nivå
  2. Bidra til styrket livsmestring og brukermedvirkning
  3. Bidra til tjenesteutvikling innen psykisk helse, rus og voldsfeltet
  4. Systematisere og gyldiggjøre brukere- og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap
  5. Invitere til samarbeid og samskaping mellom fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap

Brukermedvirkning  står sentralt  i  ROM-Agder

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet i Norge, og tjenesteapparatet må forholde seg til dette. 

Fem regionale brukerstyrte sentre

Regionale brukerstyrte sentre driver informasjons- og kursvirksomhet på regionalt nivå og bidrar til styrket livsmestring og brukermedvirkning samt tjenesteutvikling innen psykisk helse, rus- og voldsfeltet. Sentrene systematiserer og gyldiggjør brukere- og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap og inviterer til samarbeid som bygger bro mellom fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap.
Vi ønsker også å utvikle stedet et en møteplass hvor en kan knytte kontakter til andre aktivitetssteder.  

"Ingen ting om oss uten oss!" 

Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus det er vårt mål!


Kurs og recovery-senter

ROM -Agder drev Brukerskole i årene 2005-2010. Kursene vi tilbød hadde et innhold som vi i dag ville kalle recovery-orienterte. De ønsket å utruste likepersoner og også gi vekst og bedring i den enkeltes liv.Etterspørselen etter likepersoner økte under pandemien, og ROM-Agder startet da opp et tilbud sammen med Mental Helse Agder. 

Dette utviklet behov for å utvikle kurs og også tilby møteplass for folk. I september 2021 åpnet vi vårt Kurs- og recoverysenter på Lund Torv i Kristiansand. Klinikk for psykisk helse og avhengighets-behandling ved Sørlandet Sykehus har flere prosjekter i gang under temaet Bruk Brukeren. 

De ser den gode effekten det har å benytte erfaringskompetanse, og vil bygge opp "brukerbanker" av likepersoner, og ansette flere erfaringskonsulenter. ROM-Agder er med og støtter dette arbeidet.Du finner kurs under denne siden.

Du finner kurs under denne siden