ROM-Agder er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter innen psykisk helse-feltet.


Organisasjonen er lokalisert i Kristiansand, og dens formål er:

  • drive kurs og informasjonsvirksomhet på regionalt nivå
  • bidra til styrket livsmestring og brukermedvirkning
  • bidra til tjenesteutvikling innen psykisk helse, rus og voldsfeltet
  • systematisere og gyldiggjøre brukere- og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap
  • invitere til samarbeid og samskaping mellom fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap

For å oppnå dette samarbeider vi med organisasjoner, universiteter/skoler, forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og andre private tiltak.


Brukermedvirkning  står sentralt  i  ROM-Agder

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet i Norge, og tjenesteapparatet må forholde seg til dette. 

"Ingen ting om oss uten oss!" 

Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus det er vårt mål!

Fem regionale brukerstyrte sentre


Regionale brukerstyrte sentre driver informasjons- og kursvirksomhet på regionalt nivå og bidrar til styrket livsmestring og brukermedvirkning samt tjenesteutvikling innen psykisk helse, rus- og voldsfeltet. Sentrene systematiserer og gyldiggjør brukere- og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap og inviterer til samarbeid som bygger bro mellom fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap.

Vi ønsker også å utvikle stedet et en møteplass hvor en kan knytte kontakter til andre aktivitetssteder.  

Kurs og recovery-senter

ROM -Agder drev Brukerskole i årene 2005-2010. Kursene vi tilbød hadde et innhold som vi i dag ville kalle recovery-orienterte. De ønsket å utruste likepersoner og også gi vekst og bedring i den enkeltes liv.

Etterspørselen etter likepersoner under koronatiden har økt. Sykehusets planer om å bygge opp "brukerbanker" av likepersoner, satte fart i oss på ROM-Agder til å bygge oss opp for å imøtekomme det. ROM-Agder har også blitt med som kursleverandør for Lillesand Ressurssenter i oppbyggingsfasen der. 

Du finner kurs under denne siden.