Råd og Muligheter fra 2005

ROM-Agder drives med midler fra Helsedirektoratet på årlig søknad. I tillegg søkes prosjektmidler ut ifra utlysninger i løpet av året.

ROM-Agder er en ideel, ikke-kommersiell virksomhet for å formidle erfaringer fra brukere og pårørende innen psykisk helse og avhengighet. Vi har kontorer og kurslokaler på Lund Torv i Kristiansand. Adressen er: Steinkleiva 2 4631 Kristiansand.