Om ROM-Agder

Regionalt brukerstyrt senter innen psykisk helse og avhengighet

ROM-Agder er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter og ressursbase på psykisk helse-feltet. Organisasjonen er lokalisert i Kristiansand i Festningsgaten 22.

ROM-Agders formål er:

  1. Bidra til å utvikle tjenestetilbudet og brukermedvirkning innen psykisk helse og avhengighetsbehandling.
  2. Kunnskapsutvikling innen fagområdet
  3. Kompetanseoppbygging for brukermedvirkning
  4. Arbeidstrening
  5. Livsmestring

For å oppnå dette samarbeider vi med organisasjoner, universiteter/skoler, forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og andre private tiltak.

About ROM-Agder

ROM-Agder is a regional user-controlled center of expertise and resource base focused on the mental health field. The organization is located in Kristiansand, Norway; its purpose is:

  • A development of the services and user involvement in mental health and addiction treatment.
  • Development of knowledgde within the field.
  • Competence building for user involvement.
  • Work training.

The core of ROM Agder's work is to improve the services relating to mental health. To achieve this, we work with organizations, universities/colleges, research institutions, government agencies etc.

The effort has recently been directed towards anti-stigma projects, recovery oriented support services for people with mental challenges, next of kin, student counseling, participation in collaborative arenas and information work.

ROM-Agder is constantly looking for new, interesting partners, and you are encouraged to contact us to exchange experiences, and possibly the establishment of further cooperation:

Haakon Steen, CEO, Phone : +4747468418

Contact us

Link til brukerorganisasjonenes hovedsider


Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid. 

Foreningen har logo under utarbeidelse. Bildet her er kun en illustrasjon