TBO - kurs

Traume Bevisst Omsorg

kursmateriell etter "Klar ferdig gå" utarbeidet av RVTS SØR


I dette kurset

Traume Bevisst Omsorg har som hovedmål å øke bevisstheten omkring traumer og krenkelser og hva disse gjør med mennesker. Kurset ser på noe av fagkompetansen på området og formidler aktuell kunnskap. Kursdeltakerne blir også utfordret på å dele av egne erfaringer.


Målet med en slik utveksling er å skape økt forståelse for ulike krenkelser og hvilke konsekvenser de får. Dette er verdifull kunnskap i arbeid med endringsprosesser 


Kursinnhold

  • Hjernens utvikling
  • Den tredelte hjernen
  • Stressreaksjoner
  • Smerteuttrykk
  • Toleransevinduet