Likepersonarbeid-kurs

I dette kurset

En Likeperson er en samhandling mellom personer som opplever å være i samme livssituasjon.

Det er grunnen til at vi holder et spesifikt kurs for å forberede en Likeperson på riktig måte.

Kursinnhold

  • Innføring i likepersonarbeid.
  • Likemannsmidler, rutiner og regelverk.
  • Betydningen av likepersonsvirksomheten for den enkelte.
  • Forventninger til likepersonen. Grenser i arbeidet.
  • Taushetsplikt og etiske retningslinjer.
  • Egenskaper som er ønskelig i likepersonsrollen.
  • Organisering av likepersonsordningen.
  • Betydningen av nettverk og veiledning for likepersoner.