Formål og eierskap


VEDTEKTER

ROMs FORMÅL er


 1. Drive kurs og informasjonsvirksomhet på regionalt nivå,
 2. Bidra til styrket livsmestring og brukermedvirkning,
 3. Bidra til tjenesteutvikling innen psykisk helse, rus og volds feltet.
 4. Systematisere og gyldiggjøre brukere- og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap,
 5. Invitere til samarbeid og samskaping mellom fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap.

Råd og Muligheter - Agder 

(ROM - Agder)


ROM Råd og Muligheter er et Regionalt Brukerstyrt Senter innen psykisk helse og rus, og avhengighet med følgende medlemsorganisasjoner/driver-organisasjoner:

 • Mental Helse Agder, 
 • Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid,
 • Bipolarforeningen Agder
 • ADHD Norge Agder
 • Lillesand Ressurssenter
 • Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus
 • Kommunenes Sentralforbund (KS) - Agder.

ROM-Agder er en ideell organisasjon og registrert i Frivillighetsregisteret.  Vårt org.nr. : 989 280 341

Organisasjoner/virksomheter som arbeider innen feltet psykisk helse på Agder kan søke medlemskap og formelt samarbeid med ROM.

Styret ved ROM-Agder