Kjenner du til TRUSSELRESPONSER?

Måtene å reagere på trusler på kalles noen ganger «symptomer», men innenfor Makt-trussel - mening-rammeverket blir de kalt «trusselresponser». De var nødvendige overlevelsesstrategier da trusselen (truslene) pågikk, og de kan fortsatt ha en beskyttende effekt hvis situasjonen ikke har endret seg. Med andre ord er de der av en god grunn. Imidlertid er noen av disse trusselresponsene kanskje ikke lenger nødvendige eller nyttige. Faktisk kan de i seg selv skape problemer for deg. (s.108-109 i heftet)

Det er muligheter til å få det bedre!