Sterkere-Sammen 2023 konferanse

Ny konferansedag på Sterkere Sammen23. Temaet i år er mange veier til bedring. Musikere fra Stedet Sagene startet opp med tøffe tekster og toner.
Hovedarrangør for konferansen er Erfaringssentrum. I går var blant annet helseminister Ingvill Kjerkhol her og delte ut prisen til Årets erfaringskonsulent: Cecilie fra Recoveryhjelpa i Sandnes. Konferansen har fokus på fag og erfaring sammen i et recovery-perspektiv.

Sterkere Sammen konferansen 2023 er en god og viktig arena for å møtes. Dele erfaringer og arbeide sammen for å utvikle EK-feltet.