Ut av Avmakt


I dette kurset

I dette kurset tar vi opp livssituasjoner som kan føre til en følelse av avmakt eller en følelse av å være et offer. Kurset belyser de ulike rollene; offer, hjelper og krenker, og sier noe om hva som er mulig å gjøre for å frigjøre seg fra fastlåste mønstre.

Du får lære om DRAMA-trekanten, som er en modell for roller som lett oppstår i menneskelig samhandling.

Den amerikanske psykologen Stephen B. Karpman utviklet modellen på 1960-tallet. Trekanten illustrerer dysfunksjonelle mellommenneskelige handlinger og konflikter som kan oppstå. Modellen er et verktøy som brukes i blant annet familiearbeid, i bedriftshelse og terapi mer generelt.