Våre recovery-orienterte kurs

Klikk på bildet for mer informasjon.

TBO

Traume Bevisst Omsorg

etter RVTS SØR /Klar ferdig gå

Recovery-tenkning

etter CHIME elementene

Ut av Avmakt

etter Karpmans drama-modell


Disse kursene gir deg mulighet til økt bevisstgjøring i hvordan du kan hjelpe deg selv, og samtidig inspirere andre til større forståelse for det som kan bli vanskelig for oss mennesker.

ROM har evaluert tilbakemeldinger som er gitt, og vi gjennomfører derfor kursene på en ny måte og med litt revidert innhold. Kursene denne høsten gjennomføres over to dager i samme uke, med to timer hver av dagene.

I tråd med recovery tanken som disse kursene er bygd på, der prosess er nøkkelen til forandring, er tid essensielt. Vi trenger tid til å oppdage oss selv, våre tanke- og handlingsmønstre. Våre individuelle prosesser er unike og følger det tempo som passer best for oss. Samtidig er vi ikke alene, men en del av et større samspill. Livet er å prøve og å feile. Det er sånn vi gjør erfaringer på godt og vondt og gjennom det tar gode valg.


Andre kurs aktuelle for likepersonarbeid

Kjøkkenpratlederkurs

Kurs i Likepersonarbeid

Sammen med Sørlandet Sykehus

Nytt program utarbeides høsten 2023