Våre recovery-orienterte kurs

Klikk på bildet for mer informasjon.

TBO

Traume Bevisst Omsorg

etter RVTS SØR /Klar ferdig gå

Ut av Avmakt

etter Karpmans drama-modell

Recovery-tenkning

etter CHIME elementene


Kurs oversatt til andre språk:

TBO


Ukrainsk

Kurdisk

Spansk

Kontakt:  Miriam Soto Aguilar

e-mail

Polsk

Kontakt: Paulina Lechowicz

e-mail


ROM-Agder flyttet inn i nye lokaler ved nyttårsskiftet. I 2024 vil våre kurs starte opp igjen i februar måned. Vi ønsker samarbeid med kommuner på Agder og holder gjerne kurs andre steder etter nærmere avtale.

Kursene gir deg mulighet til økt bevisstgjøring i hvordan du kan hjelpe deg selv, og samtidig inspirere andre til større forståelse for det som kan bli vanskelig for oss mennesker. 

I tråd med recovery tanken som disse kursene er bygd på, der prosess er nøkkelen til forandring, er tid essensielt. Vi trenger tid til å oppdage oss selv, våre tanke- og handlingsmønstre. Våre individuelle prosesser er unike og følger det tempo som passer best for oss. Samtidig er vi ikke alene, men en del av et større samspill. Livet er å prøve og å feile. Det er sånn vi gjør erfaringer på godt og vondt og gjennom det tar gode valg.


Andre kurs aktuelle for likepersonarbeid

Kjøkkenpratlederkurs

Kurs i Likepersonarbeid

Sammen med Sørlandet Sykehus

Nytt kurs settes opp i mars 2024