KURS

Opplæring i å lede en KJØKKENPRAT

Kjøkkenpraten er en lavterskel, recovery-orientert møteplass. Deltakerne deler erfaringer omkring tema som har med psykisk helse å gjøre, - om livets gleder og utfordringer.

Nettkurs i Kjøkkenprat-ledelse

Meld til interesseKontakt

Introkurs for erfaringsmedarbeidere

Verktøykassekurset.

Verktøykassa for brukermedvirkning har kompetanse på brukermedvirkning, brukerstyring, kommunikasjon, Empowerment og Recovery sett fra brukerperspektivet.

Du kan lese mer under Sagatun Brukerstyrte senters presentasjon. 

ROM-Agder samarbeider med Sagatun om å arrangere Verktøykassekurs i Agder-regionen.