KURS

Vi tilbyr flere spennende kurs

Opplæring i å lede en KJØKKENPRAT

Kjøkkenpraten er en lavterskel, recovery-orientert møteplass. Deltakerne deler erfaringer omkring tema som har med psykisk helse å gjøre, - om livets gleder og utfordringer.

Nettkurs i Kjøkkenprat-ledelse

Ta kontakt for mer informasjon. Vi satser på kursoppstart våren 2021.

Kursansvarlige: Hege Haagensen og

Anne Marie Løland

Kurs for pårørende

I Mestringskurset for pårørende tar vi opp dagliglivets temaer som nære pårørende. Vi går blant annet gjennom hvilke rettigheter man har, møtet med helsetjenesten og andre temaer som berører deg fra møter og situasjoner med den som er syk. Kurset går over 12 samlinger hvorav fire samlinger før sommeren 2021.

Når en er syk som står en nær, påvirkes hverdagen og livet. Kurset vil derfor nevne eksempler på hvordan du kan gjøre forholdene bedre gjennom holdninger og valg du selv kan ta. I løpet av kurset vil du få kjennskap til en del verktøy som kan være gunstig å bruke for å mestre hverdagen. Vi håper at dette kurset vil gi deg nok mestringsfølelse til at du føler deg trygg i en rollen som pårørende. Kanskje kan du etter hvert delta i et likepersonarbeid som pårørende? Vi trenger hverandre i en vanskelig tid!

Ansvarlige for kurset er Wenche Matshaven, LPP Grimstad & Omegn sammen med ROM-Agder.

Prosjektmedarbeider Monica Strandmyr: monica.strandmyr@rom-agder.no

tlf. 913 49 637 har ansvaret for å sette opp nettmøtet og gir nettmøtelink til dem som melder seg på.


Likepersonkurs

ROM - Agder vil formidle likepersoner i kontakt med hverandre. Benytt lenken over til å registrere deg som likeperson eller som deltaker i en aktivitet styrt av en likeperson.

Prosjektets målsetting:

Motvirke ensomhet og passivitet.

Skape aktivitet, inngi håp, mening og fellesskapsopplevelse.

Noen mangler venner eller føler seg sosialt isolert. Under koronaepidemien har dette økt. Ekstra hardt er de rammet som har psykiske utfordringer til å komme seg ut og treffe andre. Vi har hørt historier fra folk om at de har «sittet inne» de siste månedene. De kan muligens gå ut, men vet ikke helt hvor de skal gå og hva som er åpent.

Flere av våre medlemmer har brukt naturen i stor grad i koronatiden og noen har blitt vant til å bruke nettbaserte løsninger når de vil snakke med noen.

ROM-Agder sammen med Mental Helse ønsker å tilby:

  • samtale på telefon eller nett
  • kafebesøk, kinobesøk, Walk and Talk-tur
  • kreative kurs o.l. (når koronasituasjonen tillater det)

Hvem er dette for?

  • personer som sliter psykisk / sliter med ensomhet og tunge tanker

Det er en frivillig tjeneste som ikke utbetaler lønn for oppdragene

Den som melder seg som frivillig til prosjektet vil ha mulighet til å delta i kursvirksomhet ved ROM-Agder kostnadsfritt. Det er obligatorisk å delta i Innføringskurs for likepersonarbeid. 

Verktøykassekurset.

Verktøykassa for brukermedvirkning har kompetanse på brukermedvirkning, brukerstyring, kommunikasjon, Empowerment og Recovery sett fra brukerperspektivet.

Du kan lese mer under Sagatun Brukerstyrte senters presentasjon. 

ROM-Agder samarbeider med Sagatun om å arrangere Verktøykassekurs i Agder-regionen. 

Ta kontakt for mer informasjon. Vi satser på kursoppstart høsten 2021.