Kjøkkenpratleder kurs

ROM holder kurs om å starte og lede en Kjøkkenprat.  Vi holder både nettkurs og fysisk-tilstede-kurs. Meld fra på kontaktskjema om du ønsker å delta på dette.

Kjøkkenprat har hjulpet mange mennesker med å dele sine tanker og lære av å lytte til andre mennesker. Det har betydd mye for manges recovery-prosess.

Vi har også sett at dette kan brukes av innvandrergrupper på deres morsmål til stor nytte i integreringsarbeid. 

Hvordan etablere Kjøkkenprat, se NAPHA - om Kjøkkenprat  I den arktikkelen vil du finne linker til Veiledningsheftet og vår Brukerstyrte studie på hva som er viktig.  Emner på Kjøkkenpratlederkurs

  • Hva er kjøkkenprat
  • Retningslinje og Kulturplakaten
  • Kjøkkenprat-leders egenskaper
  • Hvordan gjennomføre kjøkkenprat
  • Tema og struktur i kjøkkenpraten
  • Hva er Personlig Recovery
  • Traume forståelse
  • Bilder og metaforer med livsvisdom fra bl.a.  Hjertehage-boken
  • Offertrekant og dysfunksjonell muliggjøre
  • Kjøkkenprat i flerkulturelle miljøer