Kjøkkenpraten

lavterskel samtale

Hva er en Kjøkkenprat?

Kjøkkenpraten ble opprettet basert på kjennskap til selvhjelpsgrupper, og som en lavterskel møteplass for brukere- og pårørendes egen kunnskap om psykisk helse. 

Navnet Kjøkkenpraten ble gitt ut fra erfaringer fra institusjonspsykiatrien der pasienter var sammen med kjøkkenpersonalet til en kopp kaffe, eller de fikk tatt ut frustrasjon ved å kna brøddeig.  Etter sykehusoppholdet var det noen av pasientene som hevdet at Kjøkkenpraten var det som reddet dem.  Den opplevdes likeverdig og bedre enn for eksempel samtale med psykiateren.

I boken Medaljevinnerne skriver Frank Grude (2012) om Kjøkkenpraten:

ROM har et hjerte, og det blir kalt Kjøkkenpraten. Alle som har deltatt på en kjøkkenprat i ROMs regi vil nok være berørt av den i etterkant. .... den positive og uformelle måten å møtes på, er en utmerket måte for mestring og vekst i eget liv (s.139) .

Målgruppe.

Målgruppen for Kjøkkenpraten er mennesker som ønsker å utveksle erfaring om psykisk helse. Kjøkkenpraten kan beskrives som en samling rundt et bord gjerne i tilknytning til et kjøkken eller spisesal. Den er åpen for alle, unge og eldre, og ulike kjønn. 

Hva skjer på en Kjøkkenprat?

En Kjøkkenprat ledes av to personer. Hovedleder har gjerne erfaring med å lede grupper. Med-leder kan være en som er i opplæring for å lede.  Lederne kan være bruker, pårørende, fagperson eller en med stor interesse for feltet psykisk helse. 

Kjøkkenpraten har vært en møteplass for integrering av erfaringskunnskap og fagkunnskap. 

Er man på Kjøkkenprat som leder eller deltaker, snakker man om egne tanker, følelser og erfaringer.  Det leses opp retningslinjer ved oppstart av samlingen. Praten foregår i runder slik at alle tilstedeværende gis anledning til å snakke.  Metaforen "Været inni deg" benyttes til å beskrive hvordan du/jeg har det i dag. Det er ingen plikt til å dele personlige ting. 

Det åpnes for forslag fra deltakerne til tema som ønskes reflektert over i denne samlingen. Lederne vil også ha forberedt et tema som kan benyttes. Enkelte Kjøkkenprater setter opp en temarekke over f.eks. 8 -12 møter. Det er laget forslag til temaer som kan brukes under en Kjøkkenprat i heftet Veiledning til oppstart og drift av Kjøkkenprat.

En Kjøkkenprat vil ha sykluser, perioder det oppleves veldig bra og perioder hvor det ikke skjer så mye nytt. Erfaring viser at det å få med nye deltakere til en Kjøkkenpraten - som kan kjenne seg trygge der, er et virkemiddel til i at Kjøkkenprat fornyes og ikke går tom for energi.

Kjøkkenpraten er en stafett, en videreføring av erfaringskultur som gir liv og håp.

Ryggsekken