"Å bryte den onde sirkelen"

14.02.2024

Den 5. februar fikk Sagatun besøk av Kari Elisabeth Kaski som sitter i Finanskomiteen på Stortinget og er SV sin finanspolitiske talsperson. Med seg hadde hun nyvalgt leder i Hamar SV Bulent Dogani og kommunestyrerepresentant Camilla Øien. De kom for å høre om det regionale tilbudet på Sagatun Recovery.

Bildetekst hovedbilde: fra venstre; Mariann Haukland, Sagatun Regionale Ressurssenter, styreleder i Sagatun Recovery Karin Andersen, stortingsrepresentant SV Kari Elisabeth Kaski, nyvalgt leder i Hamar SV Bulent Dogani, kommunestyrerepresentant Camilla Øien og Berit Enemo Sagatun Recoveryskole. Kim Nybakken fra Sagatun Brukerstyrt Senter var også med.

Fra Sagatun deltok styreleder Karin Andersen, Berit Enemo, Kim Nybakken og Mariann Haukland på møtet.

Kaski kom for å høre hvordan vi på Sagatun og de andre Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS) i Norge jobber for å gi mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus og deres pårørende, mulighet for bedring, mestring og en verdig livssituasjon. RBS'ene har lenge hatt en usikker økonomisk situasjon, noe Kaski også var interessert i å få vite mer om. 

Et samfunn for alle

De Regionale Brukerstyrte Senterne har en tydelig rolle og funksjon innen psykisk helse- og rusfeltet som sikrer innovasjon og nytekning utfra brukere og pårørendes kunnskap. Med de utfordringene man ser i dag innen psykisk helse og rus, vil dette være sentralt å styrke og utnytte i årene fremover. Sentrene driver lavterskel tilbud for og i samarbeid med mennesker med psykososiale livsutfordringer. Her er det brukerstyring i praksis! Senterne er opptatt av å fremme at mennesker med hjelpebehov også er mennesker med ressurser, som kan og vil bidra i samfunnet.

Senterne jobber ut fra Recovery, som betyr at hver enkelt får støtte og mulighet til å leve et liv med mening og innhold i sitt lokalmiljø, på tross av symptomer og psykososiale utfordringer. Recovery baseres på erfaringskunnskap og gir den enkelte nødvendige verktøy for livsmestring og tillitt til egen mestringsevne.

RBS'ene samler og utvikler kompetanse basert på brukere- og pårørendes erfaringskunnskap. Kompetansen bringer vi inn i tjenesteutvikling, undervisning og forskning, gjennom et samarbeid med blant andre kommunene, utdanningsinstitusjoner, kompetansesenter og brukerorganisasjonene. På denne måten bygger sentrene bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud gjennom å styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Kaski og de andre gjestene fikk høre flere eksempler på hvordan Sagatun jobber med dette i Innlandet, som er vårt oppdragsområde. De fikk også høre om de gode erfaringene deltakerne opplever, som gjør at folk finner ressursene sine, opplever livsmestring, får tilbake troen på seg selv og styrker evnen til å mestre eget liv.

Karin Andersen stiftelsesstyreleder på Sagatun understreket hvor viktig arbeidet med spredning av erfaringsbasert kunnskap er, og hvor viktig arbeidet som gjøres er for å styrke brukermedvirkningen og få folk ut av den onde sirkelen med runde på runde med behandling, uten å ha noe å komme ut igjen til.

Informasjonskilde: NRK nyheter og Sagatun Regionalt Brukerstyrt Senter