KBT- Fagskole

30.04.2024

Høsten 2023 startet ROM-Agder samarbeid med KBT fagskole for erfaringskonsulenter.

KBT Fagskole tilbyr en 1-årig høyere yrkesrettet utdannelse som gir 60 studiepoeng. Agder er fra høsten 2024 tildelt 20 studieplasser for halvtidsstudenter; alternativt 10 heltidsstudenter, eller en blanding av heltid- og halvtidsstudenter. Man må ha bostedsadresse i Agder for å bli tildelt «Agder-plass». 

Studiet er i hovedsak nettbasert. ROM-Agder er oppmøtested ved samlingsuker og/eller forelesningstimer. Ansatte er engasjert som studie- og praksisveiledere.   

Hva er en Erfaringskonsulent?

En erfaringskonsulent er en person med egne erfaringer som mottaker av tjenester og som anvender egne erfaringer som bakgrunn for å hjelpe andre.

Både tidligere og nåværende brukere og pårørende kan være erfaringskonsulenter.  En erfaringskonsulent har både nærhet og distanse til egne erfaringer, samt et reflektert syn på hvordan erfaringene kan anvendes på individ- og systemnivå.

En erfaringskonsulente er en person som kan kommunisere tydelig og fører åpen dialog med brukere, kollegaer og andre samarbeidsaktører.

Erfaringskonsulenten lytter til andre menneskers behov og evner å anvende eller å legge egen historie og erfaring i bakgrunnen når det er hensiktsmessig.

HVA GJØR EN ERFARINGSKONSULENT?

Erfaringskonsulenter jobber b¨åde i kommuner, spesialisthelsetjenesten, private institusjoner og forvaltning.  De kan være ansatt i rådgivende stillinger eller i klinisk virksomhet.

Erfaringskonsulenter inngår i team på linje med andre medarbeidere.  I deres rolle legges det vekt på at de skal fremme brukerperspektivet.

  • Hvem kan søke på utdanningen?
  • Søknadsprosess
  • Om Utdanningen

Dette og flere svar i: