Khunche Xas

02.08.2023

Jeg har to bøker som er spesielle for meg: "Min livs filosofi" av Arne Næss, og "Den store kjærligheten" av PER Arne Dahl. 

Jeg er opprinnelig fra Øst-Kurdistan og kom til Norge i 2000. Første gang jeg kom i kontakt med ROM var i 2011, da jeg var student ved Universitetet i Agder i sosiologi.

Mine interesser er å gå på tur i naturen og jobbe med hagen. Noen ganger lese/høre på lydbok, podkaster. Ellers liker jeg å være med familie og venner.


I ROM-Agder

ROM-Agder er et unik og fleksible arbeidsplass med tanke alt vi gjør i forhold til recovery tankegang og brukerkompetansen.

Jeg tenker at vi på ROM-Agder har hostet mange ulike erfaringer og fått kunnskap på flere områder. Vi har knyttet kontakt med flere som har flerkulturellbakgrunn.

Jeg tror vi gjør mye som det er behov for å endre holdning og forståelse knytet psykiskhelse perspektivet. Vi kan kanskje jobbe tettere og mer bevist med andre organisasjoner om felles områder.Det som er krevende for oss som jobber på ROM-Agder, er uforutsigbarhet knytet økonomien, siden vi får årlige prosjekt midler fra helsedirektoratet, der vi søker midler hvert år. Dette gjør at vi ikke kan fortsette å ha folk som har vært på arbeidstrening eller har midlertidige små stillinger. Ofte mister vi flinke folk som har fått mulighet til å opparbeide erfaring og har vært veldig engasjert.

Jeg jobber også litt med nettverk og organisasjoner knyttet til flerkulturell forståelse og samhandling. Jeg deler mine erfaringer i ulike forær og i samtale med enkeltpersoner som tar kontakt. Jeg driver en Club House kanal på Kurdisk, der jeg tar opp psykososiale temaer som vi jobber med på ROM-Agder. Men jeg holder også andre innlegg som er aktuelle for målgruppa, eller etter forespørsel av flere som mener det er behov for dette.


Det som er styrken ved ROM-Agder er at vi er kreative og tilpasningsdyktige i forhold begrenset ressurser, og i møte med nye situasjoner og utfordringer. For eksempel i møte med korona pandemien klarte vi å mobilisere online tjenester for flere grupper. Vi lærte å bruke de ulike teknologi kanalene og tilpasset oss etter det som var behov og mulighet.