Kjøkkenprat-Lederkurs

05.10.2022

ROM- Råd og Muligheter er et brukerstyrt recovery senter. Vi brenner for lokalbaserte og lavterskelmøteplaser for alle medborgere som ønsker en åpen dialog. Vi har erfart at kjøkkenpraten er enkle og helsefremmende metode, som kan brukes av ildsjeler og ulike organisasjoner.

Fortiden har vi tett samarbeid med Sagatun regionale brukerstyrte senter på Hamar for å utvikle et nytt konsept for kjøkkenpratopplæring som vi vil tilby som nettkurs. Hensikten er å gjøre metoden lett tilgjengelig for flest mulig.
Vi har også sett at dette kan brukes av innvandrergrupper på deres morsmål til stor nytte i integreringsarbeid. Kjøkkenpraten er blitt sett som en inkluderende møteplass av flerkulturelle deltakere. ROM-Agder i samarbeid med Razem=Sammen Polsk norsk forening, tilbyr nå Kjøkkenprat på polsk og ukrainsk. I tillegg holder vi på å tilby kjøkkenprat for kvinner fra ulike land. I Lillesand planlegger vi en gruppe på russisk og en på kurdisk.

Der som du er interessert i å delta på kjøkkenleder opplæring kan du leser lit mer HER.