Recovery og Samarbeid i Sosiale Nettverk

26.04.2023

26. april har vært årsavslutning for studentene som har fulgt studiet av høyere og høyere utdanning Recovery og samarbeid ved UiA.

To ROM-Agder-ansatte var på kurset og har gjennomført det. Med dette styrker vi arbeidet i organisasjonen og fyller oss med ny kunnskap. På samme måte har kurset tjent til å motivere oss til å skape nye veier.

På seminaret siste skoledag viste kollega Øyvind Hope oss sin forskning knyttet til «Det nye bistandslandskapet» og presenterte noen av sine funn og observasjoner.

Hovedfokuset på dagens seminar var det individuelle studentprosjektets lekser. Det var bredde, dybde og aktualitet i det som ble presentert. Tusen takk fra ROM-Agder til veiledere og lærere!