Hvordan kan jeg starte på min recovery-vei?

Recoveryveien

Hvis du klarer å finne noe i deg selv, eller hvis du skjønner at her er det en vei som gir deg håp, - en tjeneste eller tilbud som beskriver mine behov så godt at dette gir et lite håp, så ta kontakt. 

…Eller snakk med venner.

… Eller meld deg inn i en aktivitet. 

Å være på arenaer hvor flere folk møtes og skumper inn i hverandre øker mulighet for å knytte bånd. Men det er jo trøblete hvis du i utgangspunktet strever veldig med sosiale relasjoner og strever med relasjonen til deg selv, da er det ikke bare å ta opp telefonen og ringe noen eller å melde seg inn i noe. 

Det bør tilbys arenaer der mennesker er sammen på en trygg måte, og at man opplever å høre til. Ofte finnes disse stedene det er andre brukere eller pårørende du kan snakke med.

Ansvaret ligger ikke på deg alene til å få det bedre, men det er betydningsfullt at du sier i fra om hva som er viktig for at du skal oppleve mening og føle deg vel.

(Utdrag fra Intervju med Ottar Næss i Recoverybloggen, sept 2020)