innen psykisk helse og rus

Vi er en ideell organisasjon i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, kommuner og sykehus.

Vår visjon er at tjenester som tilbys fra offentlige og private aktører, skal ta erfaringsbasert kunnskap inn i sin virksomhet, sidestilt fagkunnskap.​

ROMs oppgave er å tilby informasjon og kurs både til privatpersoner, bedrifter og tjenestetilbydere. ​

Vi benytter egne ansatte og frivillige medarbeidere i arbeidet. ​

Ved ROM kan du finne «verktøy» til eget bruk eller for å støtte andre på veien til Recovery, til å få det bedre.​

ROM-Agder har tett samarbeid med blant annet Lillesand Ressurssenter som tilbyr lavterskel samtale, følge til lege eller andre tilbud.

Sammen med flere andre organisasjoner tilbys samtalegrupper og aktiviteter. Dette kaller vi likepersonarbeid.

Vi har ansvar for å følge opp studenter fra KBT-fagskole

Du finner mer om formålet, hvem som er ansvarlig for driften og litt om vår historie her.

Kontaktmuligheter og medarbeidere.

Aktuel - 2024


KBT- Fagskole

30.04.2024

Høsten 2023 startet ROM-Agder samarbeid med KBT fagskole for erfaringskonsulenter.

Lassens hus ligger på Rådhusbryggen i Arendal, side om side med gammel trehusbebyggelse. Huset er fra tidlig 1800-tallet og ble fredet i 1999. Det er ombygget mange ganger, men representerer slik borgerskapet bodde i Arendal. Nå har Lassens hus blitt en del av lavterskeltilbudet for innbyggerne i Arendal og er ment å være et hus for alle. De...

Regionalt brukerstyrt senter innen psykisk helse og rus ROM (Råd og Muligheter)-Agder og Forum for Integrering og Dialog Agder (FIDA) har i 2024 startet et samarbeidsprosjekt. Prosjektets hovedmål er å løfte tematikk om selvmord og selvskading i minoritetsmiljøer i Agder, og formidle håp og peke på at det er hjelp å få. Det er mange som skader seg...

I 2011 startet et samarbeidsprosjekt mellom UiA, Rom-Agder og A-Larm om veiledning av sosionomstudenter. Studentene hadde den gang praksis i tredje studieår. I år ble dette endret til første studieår, noe som ble godt mottatt av alle involverte på grunn av verdien av å komme tidlig inn med erfaringskompetanse i forhold til holdninger og videre...