En Møteplass for alleFørste steg, det vanskeligste.  

Å ta opp temaer som selvmord, selvskading, vold, rusmisbruk, depresjon og traumer er vanskelig, men å møte en likeperson kan virke til at bedringsprosessen (recovery) ikke vil bli så vanskelig.

Vi kan være med deg i din prosess som en støttende person.

Samtalen med en likepersoner skal være uten krav og stress. Den som kommer bestemmer hva det skal snakkes om, og det føres ikke journal. Likepersoner har taushetsplikt og krav til å utøve sin oppgave ut fra etiske regler.

En likeperson på ROM bruker sin egen erfaring til å hjelpe andre mennesker.


 • SUPPE FOR SJELEN" m / kulturelt innslag
 • Kjøkkenprat(er), ulike språk
 • Selvhjelpsgrupper:  Samarbeid med Selvhjelp Norge
 • Temakvelder: eks. filosofi og psykisk helse.
 • MediYoga

ROM- råd og muligheter Agder, forkortet ROM-Agder

ROM-Agder har som overordnet målsetting å arbeide på regionalt nivå som recoverysenter.  I det legger vi å fremme håp, mening og opplevelse av tilhørighet som den personen man er med evner og erfaringskunnskap.
ROM-Agder har fokus på psykiske helseutfordringer og at dette gjelder alle.  gjennom bruk av erfaringskompetanse, brukermedvirkning og Recovery-orientert praksis, vil vi påvirke til tjenesteutvikling i og utenfor helsetjenestene og i samarbeid med universitet of forskningsmiljøer.

ROM-Agder en arbeidsplass for fagpersoner som fremmer personlig Recovery og for personer som har vær utenfor arbeidslivet, men er tilbake i lønnet og/eller frivillig arbeid.  Vi benytter også seniorer som ønsker å delta etter endt yrkesliv.


Lavterskel samtale for små og store hverdagsutfordringer, samt følgetjeneste til offentlige kontor eller lege/innleggelse.  gjelder både østre og vestre del av Agder.

Recovery-orienterte kurs: (Kursene kan rekvireres i ute i distriktene)

 • LIKEPERSONARBEID:  Grunnmaterialet fra Funksjionshemmedes Fellesforbunds studiemateriell i Funkis.  tilbys våre medlemsorganisasjoner og personer som ikke er organisert.
 • TRAUMEBEVISST OMSORG:  Kursinnholdet er utviklet av RVTS Sør ("Klar-ferdig-gå") og benyttes for å forstå egne og andres reaksjoner på stress/påkjenninger.
 • RECOVERY-TENKNINGEN etter CHIME-modellen:  Tilknytning, Håp, Identitet, mening og egenkraft
 • UT AV AVMAKT og offerrolle.  Bygger på Drama-trekanten, modell av Stephen Karpman.  Om dysfunksjonelle, relasjonelle mønstre og om å ta ansvar for å tre ut av en rolle.
 • KJØKKENPRATLEDERKURS.  Undervisning på nett og ved samlinger om å etablere og drive Kjøkkenprat.  Oppfordring til å tilby på morsmål for ulike etniske grupper.
 • VIVATkurs i samarbeid med RVTS:  1.hjelp ved selvmordsfare / OBSselvmordstanker.

Kontor Tid

Mandag til Fredag
09:00 til 15:00
Steinkleiva 2 (2.etasje) - Lund Torv
Kristiansand

Vi er i sosiale media

Facebook - Instagram

 Akutt Hjelp:  Ring   113

 Kirkens SOS:     Døgnåpen      22 40 00 40

 Mental Helse:     Døgnåpen     11 61 23

Kontakttelefon: +47 944 64 373