Brukermedvirkning - Livsmestring -   Tjenesteutvikling

ROM (råd og muligheter)-Agder er et ressurssenter basert på bruker- og pårørendeperspektivet innen psykisk helse


Vi er en ideell organisasjon i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, kommuner og sykehus.

Vår visjon er at tjenester som tilbys fra offentlige og private aktører, skal ta erfaringsbasert kunnskap inn i sin virksomhet, sidestilt fagkunnskap.​

ROMs oppgave er å tilby informasjon og kurs både til privatpersoner, bedrifter og tjenestetilbydere. ​ 

Vi benytter egne ansatte og frivillige medarbeidere i arbeidet. ​

Ved ROM kan du finne «verktøy» til eget bruk eller for å støtte andre på veien til Recovery, til å få det bedre.​

ROM-Agder har tett samarbeid med blant annet Lillesand Ressurssenter som tilbyr lavterskel samtale, følge til lege eller andre tilbud. 

Sammen med flere andre organisasjoner tilbys samtalegrupper og aktiviteter. Dette kaller vi likepersonarbeid.

Vi har ansvar for å følge opp studenter fra KBT-fagskole

Du finner mer om formålet, hvem som er ansvarlig for driften og litt om vår historie her.

Kontaktmuligheter og medarbeidere.