Kurs og aktiviteter

Ønsker du å gå på kurs hos oss, men  ikke har   noen som kan betale det?

ROM -Agder prøver ut en ny ordning med at man kan melde seg på kurs og betale med frivillige timer. Da registrer du det ved påmelding, at du ønsker å bli kontaktet av kursavdelingen for å få til en frivillig avtale. 


Vi tilbyr følgende 3 moduler i Recovery-mentor kurs:

Likepersonkurs.   

24. Januar 10.00-13.30


"Vi lengter etter å være en del av en flokk... kjenne seg trygg... vise seg slik en er". Per Fugelli (2016)

IllustrasjonsbildE: Foto Geir Kjellevand

Kursinnhold

 • Innføring i likepersonarbeid og erfaringsformidling.
 • Hva skiller dette arbeidet i forhold til det å være brukermedvirker?
 • Betydningen av likepersonarbeidet.
 • Forventninger til likepersonen.
 • Taushetsplikt.
 • Etiske regler
 • Rammer i likepersonrollen.
 • Betydningen av likepersonvirksomhet for organisasjoner.
 • Registrering i ressursbank.
 • Arbeid med enkeltpersoner og i grupper
 • Likemannsmidler, rutiner og regelverk
 • Veiledning og nettverk for likepersoner.

Frist for påmelding 20.Januar 2022
Med forbehold om 8 påmeldte og maksimum 20 plasser.

Kurset er gratis for nye frivillige. 

For andre er det kr 700,- pr. pers
Påmelding her: kurs@rom-agder.noTraumebevisst omsorg  


ROM-Agder har fått mange tilbakemeldinger på at kunnskap om traumereaksjoner kan gi innsikt og medføre at en får mindre panikk i slike situasjoner. I dette kurset får du blant annet høre om følgende tema:

 • Hjernens utvikling
 • Den tredelte hjernen
 • Stressreaksjoner
 • Smerteuttrykk
 • Toleransevinduet
 • Veien til å takle og tåle mer

Kursholder: Anne Marie Løland


 Kurs 31.Januar kl 10-1330

Recovery- og CHIME modellen

Recovery-faktorene tilhørighet, håp, identitet, mening og egenmakt, bidrar til at behandling innen psykisk helsevern blir varig. Kom på kurs og hør hva fagfolk sier om dette og lytt til personers egen recovery-historie.

 • Hva er forskjellen på tradisjonell psykisk helsehjelp og recovery-tilnærming
 • Hvor finnes recovery?
 • Kan en være i recovery helt for seg selv?
 • En pasienthistorie

Frist for påmelding 26. Januar 2022
Det er 20 plasser:
Kurset er gratis for nye frivillige.
For andre er det kr 700,- pr. pers
Påmelding her: kurs@rom-agder.no


Kursene finner sted i våre kurslokaler.

Adresse: Steinkleiva 2Nasjonal konferanse for Recovery

16.-17.februar 2022 på Gardermoen

Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

Nasjonal konferanse for Recovery en konferanse som arrangeres av De Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum. Med på laget er også en rekke samarbeidspartnere. Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus. Les mer om konferansen.

Den første konferansen finner sted på Gardermoen i 16. - 17. februar 2022.