FAQ privatperson

1.  Er det mulig å snakke med noen når jeg har det vanskelig? 

ROM-Agder samarbeider med Lillesand Ressurssenter om å tilby samtaler. Ønsker du samtale med en likeperson kan du ringe telefon 918 03 188 og avtale samtale eller legge igjen beskjed om å bli ringt opp. Samtalen kan foregå på telefon eller at dere avtaler å møtes et sted.  I  Oversikten vil du se andre muligheter til hjelp/samtale.

2. Trenger ROM frivillige medhjelpere?

ROM har flere frivillige medarbeidere. Veien å gå for å bli medarbeider er å bli likeperson. Se mer om det under spørsmålet Hva er en likeperson? 

3.  Hva er en likeperson?

En likeperson bruker sin egen erfaring til å hjelpe andre mennesker. Det gjør også en erfaringskonsulent, men denne vil med slik tittel være i lønnet arbeid. Det er ikke en likeperson. 

Likepersonen kan være en som selv har en diagnose eller ha erfaring som nærtstående til en med spesielle utfordringer innen feltet somatisk eller psykisk helse, avhengighet eller vold.

Å ta opp temaer om selvskading, vold, rusmisbruk, depresjon, traumer og selvmord er vanskelig. Å møte en person som selv har opplevd liknende utfordring, kan gjøre dette mindre vanskelig. I en likepersonsamtale vil du kunne møte en "som forstår" uten at du trenger bruke som mange ord og forklaringer.

Likepersoner (ved blant annet ROM og Lillesand Ressurssenter) har taushetsplikt og skal utøve sin oppgave ut fra etiske regler. Det føres ingen journal hos oss.

Hensikten med en likepersonsamtale er at brukeren skal føle seg trygg, sett og forstått.

Likepersonen vil bruke sin erfaring og evt. tilleggskunnskap for å gi personen støtte. Om ønskelig kan det sette opp en plan og/eller konkret avtale for hva som trenges fremover for å få til god utvikling. Tilbudet som likepersonen gir skal gi støtte og motivering til gode valg. Recovey-veien går og erfarer man best selv. 

Sykehuset tilbyr likeperson-opplæring. Fra høsten 2023 vil ROM-Agder være med og arrangere likepersonkurs.  Planen er å bygge opp en "erfaringskomptansebank" ved Sørlandet Sykehus.

4.  Er det noen aktiviteter jeg kan delta på? 

ROM-Agder er ikke et aktivitetssenter. 

Vi tilbyr Kjøkkenprat hver tirsdag kl 11-13. Da er det bare å møte frem. 

Kjøkkenpraten (KJP) er et varemerke for ROM, da dette samtale-tilbudet ble startet i 2005. ROM har laget kurs for de som vil lære å lede slike tilbud og om hvordan man etablerer en KJP. 

Vi har avtale med andre organisasjoner om å formidle til deres tilbud. Du vil kunne finne oversikt på hvor det foregår under  "Andre tilbud".

5.  Hvem kan benytte kursene ved ROM og hva koster de?

Alle våre kurs er åpne for personer over 16 år. Er du ungdom under denne alderen kan en foresatt gi tillatelse. Kursene er gratis for privatpersoner. 

6.  Hvorfor anbefaler vi å delta i en samtalegruppe?

Det å treffe andre mennesker gir deg trening i å være sammen med andre. Angst og depresjon vil hos mange føre til en automatisk tilbaketrekking fra andre mennesker. Bak dette finnes ofte ensomhet og sorg. Å få snakket med en eller flere om slike følelser og/eller opplevelser kan være det som får deg videre. I recovery-tekningen er fellesskap og tilhørighet elementer som gjør livet bedre. 

7.  Hvordan blir jeg frivillig likeperson?

Den som vil bli likeperson må komme til en samtale og være villig til å ta våre grunnkurs innen recovery-forståelse. Det forventes at en skriver en kontrakt på hva en kan være med på og hvor mye tid en kan sette av til dette arbeidet. 

En likeperson vil være en som melder seg som frivillig medarbeider. Eksempel på frivillig arbeid er å ta noen med til en aktivitet, gå på kafe, tilby samtale, følge til lege/NAV eller blir koordinator for et gruppetilbud.

8.  Hvordan blir jeg erfaringskonsulent?

Hva er en erfaringskonsulent?

Det er i dag ikke noe krav om utdanning for å få jobb som erfaringskonsulent, men det er en fordel med forkunnskaper og viktig med gode mellommenneskelige ferdigheter, samt et reflektert forhold til egen historie. Det er økende konkurranse om slike jobber på grunn av økt bevissthet rundt at denne typen stillinger finnes – og for fremtiden kan du stå sterkere med en utdanning.

ROM-Agder samarbeider med KBT fagskole for erfaringskonsulenter. Den ble startet opp i 2020, og går over ett år om man tar det på heltid. Skolen er godkjent i NOKUT og gir mulighet til studielån.

I Oslo finnes Erfaringsskolen. Det er et opplæringsprogram over 7måneder for byens innbyggere. 

Det er noen som bruker betegnelsen Medarbeider med brukererfaring- MB. MB skole har vært drevet i Bergen siden 2006. De tar opp studenter fra Vestland fylke. 


Organisasjon for erfaringskonsulenter (brukere og pårørende)

Foreningen Erfaringssentrum skal skape møteplasser for erfaringskonsulenter, og bidra i utviklingen av en ny yrkesgruppe gjennom å gi støtte, veilede og styrke erfaringskonsulenten slik at man kan stå støtt i rollen, uansett hvor man jobber. 

9.  Kan jeg gi en gave til senteret som takk for god hjelp?

Det er mulig å gi ROM en gave via VIPPS: 647946  

En annen måte å støtte arbeidet vår på er å bruke vårt organisasjonsnummer 989 280 341 under GRASROTANDELEN i Norsk Tipping. 

Vi arbeider også for å bli godkjent organisasjon for skattefrie gaver.