FAQ Bedrifter

ofte stilte spørsmål

1.  Kan mitt arbeidsplass benytte kursene og hva koster de? 

Kursene er først og fremst for enkeltpersoner som vil ta kursene som selvutvikling og/eller som grunnlag for å bli med i lavterskel likepersonarbeid. 

Vi vil ikke konsekvent avvise å komme ut med kurs til avdelinger og tjenestesteder og oppfordrer da til å komme med en spesifikk forespørsel. Dere kan da ta kontakt med khunche@rom-agder.no som er leder for kursavdelingen. 

Kursene er gratis for privatpersoner. Avdelinger som ønsker opplæring tilbys dette etter nærmere avtale om dekking av kostnader.

2.  Vi ønsker kontakt. Hvordan kan vi avtale å treffes?

Dersom dere vil møte ROM-generelt vil vi oppfordre til å benytte kontaktskjemaet. Vi du ha kontakt med en medarbeider benyttes fortrinnsvis e-posten som er oppgitt. 

Kontakttelefonen, mobil tlf. 944 64 373 - betjenes på virkedager mellom kl. 09 og kl. 15. Svarer vi ikke umiddelbart, så legg igjen en beskjed, og vi ringer deg opp.

3. Hva er brukermedvirkning?

Opplevelser brukere og pårørende har fra blant annet sykdomshistorier, behandling og hjelp de blir møtt med og fra samfunnet generelt, danner deres erfaringskunnskap. Denne kunnskapen kan og skal formidles gjennom brukermedvirkning til dem som tilbyr tjenester. 

Brukermedvirkning er en lovpålagt oppgave og skal utøves på tre nivåene:  det personlige plan for å gi individuell god behandling, på tjenestested-nivå og for å forme systemets rammebetingelser (lovverk, økonomi mv.)  

Brukermedvirkning kan bidra til økt treffsikkerhet og dokumentasjon på hva som virker for den enkelte til å få det bedre.  

4. Hvordan kan vi gjøre avtale med en likeperson?

ROM arbeider sammen med Lillesand Ressurssenter for å tilby likepersonsamtaler. Deres kontakttelefon er:  918 03 188

5. Tar dere i mot studenter?

ROM har i kommende skoleår (2023-24) ikke anledning å ha studenter i praksis.

6. Kan man hospitere hos dere?

Det er mulig å komme til ROM for kortvarig hospitering. Fortrinnsvis vil dette finne sted på dager hvor det foregår Kjøkkenprat.

7.  Hvem står bak driften av ROM?

Hovedansvarlige for driften ved ROM er Årsmøtet som består av de samarbeidende organisasjonene. Mellom årsmøtene er det styret som er ansvarlig. Daglig leder arbeider etter egen instruks. 

8. Hvordan kan vi støtte arbeidet økonomisk?

Det er mulig å gi ROM en gave via VIPPS: 647946

En annen måte å støtte arbeidet vår på er å bruke vårt organisasjonsnummer 989 280 341 under GRASROTANDELEN i Norsk Tipping.

Vi arbeider også for å bli godkjent organisasjon for skattefrie gaver.