Andre Tilbud

Flere har påpekt i ROM-Agder, at det førte til at de kunne mestre hverdagen bedre, lære noe, føle seg trygge og kunne åpne seg, finne en løsning og føle samhold i møter, hver gang de går på Kjøkkenprat. 

KJØKKENPRAT: Hver tirsdag 11:00 - 13:00         
Kjøita 7  - Eva Senter, Kristiansand

Som fremmer Recovery

Mental Helse Kristiansand:  Variert aktiviteter: Maleri, kunst, norskkurs.

RAZEM-Sammen: Organisasjon for integrering av polakker og ukrainere. Dans, kor, selvforsvar, pilates.

FFRA - Foreningen for Flerkulturelt Recovery-arbeid:  fra februar - 2024

  • En gang i måneden: Suppe for sjelen og Temakveld.
  • Ukulelekurs for nybegynnere.
  • Underholdende spanskkurs.

Energiverket: Er Kristiansand kommune sitt aktivitetstilbud innen psykisk helse og rus, og er lavterskel. Energiverkets aktivitetssentre tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for målgruppen.