Likepersonarbeid


Hvem er en Likeperson?

En likeperson bruker sin egen erfaring til å hjelpe andre mennesker. Det kan være at en selv har en diagnose og kunnskap om forhold rundt dette, eller det kan være erfaring som pårørende. 


Noen svar og mulige kontakter

Hvor kan jeg treffe en likeperson? 

Bruker- og pårørendeorganisasjoner tilbyr samtale og treff. 

ROM samarbeider med 

Lillesand Ressurssenter

Mental Helse Agder

ADHD Norge - Agder  

Bipolarforeningen

Forening for flerkulturelt recovery-arbeid

Sørlandet sykehus

Energiverket - Kjøita

Energiverket - Nodeland


FFO (Funksjonshemmende Fellesforbund) har 83 foreninger som tilbyr likepersoner.

Pårørende-interesser/hjelp.

Hva tilbyr ROM av likepersontilbud?

ROM vil gjerne høre fra deg om du vil være likeperson for noen. Da vil vi snakke med deg og sammen finne ut hvor det er bra å begynne. Vi driver likepersonarbeid sammen med andre organisasjoner.

Det er mange og ulike organisasjoner, og det også mulig å ivareta slike oppgaver uten at du er medlem noe sted. 

Likepersoner skal rustes for oppgaven ved å ta kurs og forplikte seg til å utøve arbeidet etisk forsvarlig.

Første steg, det vanskeligste...

Å ta opp temaer om selvskading, vold, rusmisbruk, depresjon, traumer og selvmord er vanskelig. Å møte en person som selv har opplevd liknende utfordring, kan gjøre dette mindre vanskelig. 

I en likepersonsamtale vil du kunne møte en "som forstår" uten at du trenger bruke som mange ord og forklaringer. Likepersoner har taushetsplikt og skal utøve sin oppgave ut fra etiske regler. Det føres ingen journal hos oss. 

Hensikten med en likepersonsamtale er at brukeren skal føle seg trygg, sett og forstått. Likepersonen vil bruke sin erfaring og tilleggskunnskap for å gi personen støtte. Om ønskelig kan de sette opp en plan og/eller konkret avtale for hva som trenges fremover for å få til bedring/god utvikling. Det vil være den som trenger hjelp som har ansvaret for sin egen utvikling. Tilbudet som likepersonen gir, skal kun gi støtte. Recovey-veien går man selv.   

Likepersonarbeid Kurs

For å utnytte livserfaringen bedre, må du ta et lavterskelkurs som vil gi deg nødvendige verktøy for å gi god støtte til andre mennesker slik at du vil gjøre en utmerket jobb som Likeperson.

Se gjennom innholdet i dette kurset HER og se gjennom de andre kursene vi tilbyr. 

ROM-Agder gir opplæring og veiledende til likepersoner. Vi samarbeider med Lillesand Ressurssenter hvor de nettopp benytter likepersoner i sitt lavterskelarbeid.