Selvmord og selvskading i minoritetsmiljøer i Agder

29.03.2024

Regionalt brukerstyrt senter innen psykisk helse og rus ROM (Råd og Muligheter)-Agder og Forum for Integrering og Dialog Agder (FIDA) har i 2024 startet et samarbeidsprosjekt. Prosjektets hovedmål er å løfte tematikk om selvmord og selvskading i minoritetsmiljøer i Agder, og formidle håp og peke på at det er hjelp å få. Det er mange som skader seg selv og går alene med tanker og følelser som ikke er gode. For oss alle er dette svært vanskelige tema å snakke om, det er også vanskelig å oppdage. Opplevelse av skam hos den som har det slik, eller hos deres pårørende gjør at de ikke vil fortelle noen om at dette foregår. Søndag 3. mars var Vanessa Poblete invitert til å en av moskeene som finnes i Kristiansand for å holde et temamøte der. Vanessa møtte et betydelig antall kvinner og var åpen om sin egen erfaring med psykisk helseutfordringer og fortalte om hvor man kan få hjelp når man sliter, - både i frivillige organisasjoner og i det offentlige hjelpeapparat.

Vanessa har stilling som erfaringskonsulent ved regionalt brukerstyrt senter ROM-Agder og leder blant annet et prosjektarbeid med FIDA. Hun arbeider nå i tillegg i en prosjektstilling ved Sørlandet Sykehus for å legge opp til bedre hjelp for dem som selvskader seg alvorlig og/eller har selvmordstanker.

Du skal vite at du ikke er alene, og at det finnes mennesker med lignende livserfaringer du kan få hjelp fra.

(Vanessas spesielle hilsen til den som sliter)  

Hun forteller at dette er noe hun har hatt lyst til å gjøre lenge. Da hun fikk muligheten til å være en del av dette integreringsprosjektet begynte hun straks å forestille seg hva hun kunne bidra med. «Det er et veldig vanskelig tema å ta opp, men i møtet med disse kvinnene så jeg hvor mye åpenhet kan gjøre». "Å lytte til andres historier og oppdage den daglige bedringsprosessen (recovery-prosessen) vi alle er i, kan bringe oss nærmere hverandre og gjøre at vi kan anerkjenne hverandres historie på en ny måte» sier hun.

Flere medlemmer av kvinnegruppen rapporterte at det ikke er så lett å få hjelp til det de trenger, men ved denne anledningen ble muligheten åpnet for å lære om andre alternativer som er tilgjengelige for alle, og at man selv kan gjøre noe for å få det bedre. De ble interessert i lavterskeltilbudet «Kjøkkenprat» og så at det kanskje kunne dekke deres behov på en ny måte. ROM-Agder vil fremover legge til rette for at ulike kulturer og etnisiteter kan etablere Kjøkkenprat i nærmiljøer o.l., og holde kontakt med kvinnene.

Forum for integrering og dialog Agder (FIDA) er en paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner og andre som jobber med integrering og mangfold i Agder. FIDA jobber for å forebygge utenforskap og ekskludering, fremme sunn integrering av innvandrere i det norske samfunnet og forebygge vold, kriminalitet og radikalisering. FIDA har en rekke ulike tilbud, spesielt rettet mot sårbare grupper i samfunnet. FIDA har 27 medlemsorganisasjoner.