Miriam Soto Aguilar

28.07.2023

Alle tankene og setningene som hjelper meg til å bli bedre og føle meg glad er mine favorittfraser.  

Jeg er chilener og har bodd i Norge og vært gift med en annen chilener (Mauricio) siden 2016.

Jeg har to boksene barn og to barnebarn. De bor alle i Chile. Vi elsker å opprettholde forholdet vårt gjennom videosamtaler og daglige whatsapp-meldinger. Hvert annet år, omtrent, reiser jeg for å se dem. Musikk er vår greie som familie. Jeg liker å synge og spille gitar, dette inkluderer min far, brødre, barn og mannen min.


I ROM-Agder

Hovedjobben min er å forbedre nettsidene til ROM-Agder og Foreningen Flerkulturelt Recovery-Arbeid (FFRA) for å gjøre dem mer funksjonelle og nyttige for informasjon og kontakter. En annen viktig del av arbeidet mitt er å lage materiell som bidrar til å spre budskapet om tjenestene som tilbys av ROM og FFRA, for å nå flere som kan ha nytte i Agder. Iverksette også flerkulturelle aktiviteter og noe opplæring knyttet til personlig recovery.   Jeg synes arbeidet som gjøres ved ROM-Agder er ekstraordinært. Jeg hadde aldri tenkt på folk som har psykiske lidelser, nå er de veldig viktige for meg.

Jeg tror det vanskeligste ROM-Agder møter hvert år er å måtte kjempe hardt for å få penger til organisasjonen. En penger som heller ikke strekker til og som ikke lar oss nå høyere mål.

Jeg tror vi har mange styrker. Starter med vår leder, også mine kolleger som jobber med entusiasme og engasjement og har stor tro på hva ROM-agder representerer for mennesker som trenger personlig bedring.

I ROM-Agder jobber alle på ulike måter , med planlegging, med kurs, med samtaler og andre aktiviteter, for å gi mennesker som ser ikke noe mening med sitt liv, vei videre, eller ønske å ikke leve, et liv der man ikke bare overlever, men blomstrer, som de sier på ROM-Agder.  

Vi har gode ideer for å fortsette å utvikle oss, og vi får selskap av folk som ser og setter pris på arbeidet vi gjør.