Historien til ROM-Agder


ROM-Agder ble etablert i 2005 med prosjektmidler fra Sosialdepartementet/opptrappingsplanen for psykisk helse. Det var brukerorganisasjoner i samarbeid med tjenestetilbydere innen psykisk helse og rus i Agder som startet tilbudet. Formålet med ROM var å danne en «paraply» for ulike brukerorganisasjoner som blant annet kunne lede dialogkonferanse og gjennomføre brukerundersøkelser og "løfte bruker- og pårørendestemmene" for dem som tilbyr og er ansvarlig for tjenestetilbudet på området.

ROM skulle ikke være en medlemsorganisasjon, men støtte opp om brukerorganisasjoner og vise til deres tilbud og aktiviteter.

Organisasjonen ble gitt navnet ROM for Råd og Muligheter: Formidling til Råd og utvalg og bevisstgjøre Muligheter. Empowerment og Selvhjelp skulle være det man bygget på. 


ROM -Agder drev Brukerskole i årene 2005-2010. Kursene vi tilbød hadde et innhold som vi i dag ville kalle recovery-orienterte. De ønsket å utruste likepersoner og også gi vekst og bedring i den enkeltes liv. Etterspørselen etter likepersoner økte under pandemien, og ROM-Agder startet da opp et tilbud sammen med Mental Helse Agder.

Dette utviklet behov for å utvikle kurs og også tilby møteplass for folk. I september 2021 åpnet vi vårt Kurs- og recoverysenter på Lund Torv i Kristiansand. Klinikk for psykisk helse og avhengighets-behandling ved Sørlandet Sykehus har flere prosjekter i gang under temaet Bruk Brukeren.

De ser den gode effekten det har å benytte erfaringskompetanse, og vil bygge opp "brukerbanker" av likepersoner, og ansette flere erfaringskonsulenter. ROM-Agder er med og støtter dette arbeidet.