Til en Kjøkkenprat kommer kvinner og menn i ulike alder, fra ulike kulturer og i ulike livssituasjon. 

En Kjøkkenprat varer i 2 timer, og deles opp i runder. Kjøkkenpraten ledes av to personer.

1.runde.  Leder leser retningslinjene og minner oss på at vi har taushetsplikt på hva som sies og hvem som er tilstede. Deltakerne  forteller om hvem de er og  hvordan de har det i dag. Dette er frivillig. 

2. runde.  Dagens tema starter. Temaet kan ha en kort innledning, og deretter kan den som ønsker det dele egne tanker og temaet.

MAT:  Enkel bevertning. Luftepause.

3. runde.  I denne runden fortsetter man å snakke om tema, eller man deler erfaringer, håp eller det man ønsker å jobbe og styrke i eget liv.

4. runde. Hvert enkelt får anledning å si hvordan det har vært å være til stede på Kjøkkenpraten.

Påmelding til  Kjøkkenprat?

Skriv til oss om du vil vite mer og delta på Kjøkkenprat.