Jeg er chilener og har bodd i Norge i 28 år. Her utdannet jeg meg til fagperson og ekspert på ansikt-til-ansikt samtaler med mennesker som trenger hjelp for sine psykiske problemer. 

Jeg har 3 vakre barn og jeg nyter tiden hjemme med dem og aktivitetene vi gjør som familie. Jeg jobber også med at de holder motivasjonssamtaler for foreldre og familie som bor sammen med en person med psykiske problemer.

Min favorittsetning er: "Jeg er mer enn min diagnose" 

I ROM-Agder jobber jeg som Koordinator for Likepersons arbeid, det er jobben jeg elsker fordi den har med min erfaring og med min egen bedring å gjøre. Jeg liker å trene andre mennesker slik at de kan bruke sin egen erfaring til å hjelpe andre, det er derfor vi er Likepersoner, vi har reist lignende veier på veien til personlig recovery. Jeg har også ansvar med psykisk helseområdet på sykehuset og med 3 tilknyttede organisasjoner som behandler psykiske problemer. Alt mitt eksterne arbeid er knyttet til arbeidet jeg gjør på ROM-Agder. Jeg skriver interessante artikler om min livserfaring og ser stadig etter kontakter på sosiale medier, unge voksne eller eldre som kan lide av en psykisk krise.

Jeg synes at vi i ROM-Agder gjør en god jobb gjennom kursene vi leverer. Vi er råd og muligheter og de ringer oss for å bidra med vår erfaring for ulike saker. I ROM-Agder har vi enda flere muligheter til å vokse og gjøre nye ting, men jeg ser at vi hvert år må jobbe hardt for å kunne skaffe penger fra kommunen som ikke lar oss gjøre mer enn det vi allerede gjør. Derfor tror jeg vi trenger mer støtte og omtanke fra myndigheter og politikere.

Vår styrke som ROM-Agder er at vi ikke gir opp, vi har stor kraft til å holde ut og vi er et sterkt team i det vi tenker og tror på, derfor gjør vi gode ting.