Vanessa Poblete

koordinator for erfaringsmearbeiderne

Bakgrunn.

Jeg har 2 år på helse- og sosiallinjen og et halvt år på "barne og ungdomsarbeider" fra videregående skole. På grunn av sykdom så droppet jeg ut av skolen. I fjor tok jeg et etter- og videreutdaningskurs ved UiA i Grimstad. Studiet het RecoveryBrukererfaring/brukerperspektiv. 

Jeg er mor til tre flott barn/ungdommer. 

Jeg har drevet med forskjellig frivillig arbeid; blant annet med SMIL-grupper (tidligere MORILD) og er aktiv i foreningen Voksne for barn. Fremfor alt har jeg viktig "egenerfaring" med psykisk helseutfordringer og jeg liker å formidle dette til den som vil høre på. 

Min jobb i ROM-Agder.

Jeg har jobbet på Rom i tre år nå som veileder for sosionom studenter i regi av Uia. For tiden er jeg også koordinator for veilederne og de trives godt med. Å bli kjent med studentene og å kunne dele min historie har vært veldig lærerikt og givende. Å vite at de kan gjør en forandring i det systemet som vi har opplevd har feilet er viktig. Rom-Agder er et sted hvor jeg trives godt og gleder meg til å jobbe med spennende fremtidige prosjekter.

Jeg har tro på dette:

Recovery er en filosofi eller holdning som vektlegger muligheter. I tjenester med recovery orientering innen psykisk helse og rus, er tilnærmingen at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer