Videoer til personlig vekst

til eget bruk og i grupperefleksjon

Livserfaringsbiblioteket

På The Human Aspects hjemmeside ligger det en stor samling videoer der mennesker fra over 80 land forteller om sine sterkeste og mest definerende livserfaringer. Kanskje du kan finne noe der som gir deg håp og ny giv!  35 historier er fortalt av personer i Norge. 

Egenproduserte videoer

EMPATISK KOMMUNIKASJON handler om noen grunnelementer som er tilstede når en får til en god samtale. 

Empatsik kommunikasjon som metode er utformet av psykologspesialist Lisbeth Brudahl. Hun lagde den ut fra pasienters erfaring med dårlige møter med hjelpeapparatet. Metoden ble utviklet i et doktorgradsarbeid og den er internasjonalt anerkjent. 

Anne Mia Myhre har arbeidet mange år ved Lærings og mestrings senteret ved Sørlandet Sykehus. I denne videoen snakke hun om det å BEARBEIDE TAP og vonde ting fra barndommen. 

I HJELPEROLLEN forteller Anne Mia om speilnevroner, om tolkning av følelser og gjenklang oss mennesker i mellom.  "Klumpen i magen" gir oss et viktig signal. Vi kan alle øve oss på å forstå oss selv og andre bedre.

RYGGSEKKEN reflekterer over det vi bærer med oss i livet. 

Har vi våget så se på hva som er i sekken? Må noe pakkes om og hva har du mulighet å ta i bruk?

SPLITT OG HERSK er noe som skjer oss mennesker i mellom. Det er ikke alltid vi oppdager hva som skjer før det er blitt mye leit. Anne Mia Myhre anbefaler å ta fatt i slike situasjoner hvor en kjenner på avmakt.