Styret

fra april 2021

Styrerepresentanter ved ROM-Agder

Mental Helse Agder: 

Medlem: Camilla Harket.                 Varamedlem: Anne Grethe Jakobsen

Landsforeningen for Pårørende, Grimstad og omegn

Wenche Madshaven                       Varamedlem: Irene Aashammar

Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid

Medlem:   Monica Strandmyr.          Varamedlem: Ali Rafael Xas          

Angstringen avd. Agder

Medlem: Rita Buarø.      Varamedlem: Maria Tøsse

ADHD Agder

Medlem Grethe Thoresen.          Varamedlem; Cidny Gutierrez

Bipolarforeningen Agder

Medlem: Andreas Salmelid.          Varamedlem: Grethe Matsow

Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling

Medlem: Martin Rafoss.                Varamedlem: Per Egeland

1 medlem for Universitetet i Agder

Medlem: Mette Kvammen                 Varamedlem: Monica Straømland

Kommunenes Sentralforbund Agder

Medlem: Inger Ingebretsen               Varamedlem: Irene Dahlen Olsen   

ROM-Agder ansattrepr.

Vanessa Poplete