Styret

fra juni 2020

Styrerepresentanter:

Styreleder: Tove Johnsen, Mental Helse Agder (MH). vara: Henrik Valentin, MH

Nestleder: Wenche Madshaven, LPP - Foreningen for pårørende innen psykisk helse. vara: Irene Aasheim, LPP

Styremedlem: Elisabeth Irene E Lauvrak, Mental Helse Agder. vara: Anne-Grethe Jacobsen, MH

Styremedlem: Borghild Spiten Mathisen, LPP vara: Siri Hangeland, LPP

Styremedlem: Monika Strandmyr, Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid (FFRA)

1. vara: Rafael Ali Xas, FFRA

Styremedlem: Per Egeland, Sørlandet sykehus (SSHF) vara: Marianne Rønberg, SSHF

Styremedlem: Mette Kvammen, Universitetet i Agder (UiA) vara: Monica Strømland, UiA

Styremedlem: Inger Ingebretsen, Kommunenes Sentralforbund (KS). vara: Irene Dahlen Olsen, KS

Styresamling 8.des.20 

med ansattes presentasjon av sitt arbeid


8.desember 2020 var styret samlet til julemøte. Tradisjonen tro var ansatte invitert med til for å fortelle om oppgavene de holder på med i ROM-Agder. 

Koronaen krever avstand som dere ser av bildet, men styret er engasjert og ønsker å drive ROM-Agder fremover på en god måte. 

Etter styremøtet fikk styrerepresentantene og ansatte servert deilig julemat på Thon Hotel Norge i Kristiansand.