Styrerepresentanter ved ROM-Agder

Mental Helse Agder


Medlem:                Henrik Valentin

Varamedlem:           Thore Smith

Landsforeningen for Pårørende, Grimstad og omegn

Medlem:       Whenche Madhaven

Varamedlem:  Irene Aashammar

Foreningen for Flerkulturelt Recovery-Arbeid

Medlem:          Jan Harald Launes

Varamedlem:       Ingrid Heimark

ADHD AgderMedlem:             Grethe Thoresen

Varamedlem:   Cidny Gutierre

Bipolarforeningen AgderMedlem:                Grethe Matzow

Varamedlem:  Andreas Salmelid

Klinikk for Psykisk Helse 

Psykiatri og Avhengighetsbehandling

Sørlandet Sykehus

Medlem:                  Martin  Rafoss

Varamedlem:           Per Egeland

Universitet i Agder

1 medlem

Medlem:           Monica Strømland

Varemedlem: Heidi ED Bønnhoff

Kommunenes Sentralforbund Agder  1 medlem

Medlem:          Inger Ingerbretsen

Varamedl.:    Irene Dahlen Olsen

ROM-Agder


Ansattes repr.: Vanessa Poblete