Styret

fra juni 2020

Styrerepresentanter:

Styreleder: Wenche Madshaven, LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse             vara: Irene Aashammar, LPP

Nestleder: Monica Strandmyr, Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid

Styremedlem: Camilla Harket, Mental Helse Agder       vara: Anne-Grethe Jacobsen, MH

Styremedlem: Monica Strandmyr, Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid                          vara: Ali Rafael Xas, FFRA

Styremedlem: Grethe M Kalvik Thoresen, ADHD Agder     vara: Cidny Gutierrez

Styremedlem: Rita Buarød, Angstringen Agder         vara: Maria Tøsse

Styremedlem: Andreas Salmelid, Bipolarforeningen Agder        vara: Grethe Matzow

Styremedlem: Inger Ingebretsen, Kommunenes Sentralforbund (KS)                                   vara: Irene Dahlen Olsen

Styremedlem: Mette Kvammen, Universitetet i Agder           vara: Monica Strømland

Styremedlem: Martin Rafoss, Sørlandet Sykehus HF            vara: Per Egeland

Styremedlem: Vanessa Poblete, Ansattes representantStyresamling 8.des.20 

med ansattes presentasjon av sitt arbeid


8.desember 2020 var styret samlet til julemøte. Tradisjonen tro var ansatte invitert med til for å fortelle om oppgavene de holder på med i ROM-Agder. 

Koronaen krever avstand som dere ser av bildet, men styret er engasjert og ønsker å drive ROM-Agder fremover på en god måte. 

Etter styremøtet fikk styrerepresentantene og ansatte servert deilig julemat på Thon Hotel Norge i Kristiansand.