Sørlandet sykehus HF

Samarbeid med SSHF siden 2005

19.10.2020

14.september 2004 undertegnet sykehusdirektør sammen med Mental Helse Vest-Agder og LPP - Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Vest-Agder den første samarbeidsavtalen som dannet grunnlaget for å etablere brukerstyrt senter ROM-Agder.

Utviklingsarbeid 

Ex-In-skole, likepersonarbeid og bruk av erfaringskonsulenter.

ROM-Agder har sammen med Mental Helse Agder vært pådrivere til opprettelse av skole for erfaringskonsulenter/-medarbeidere. Det er opprettet en arbeidsgruppe internt ved ROM-Agder som jevnlig møter fagrådgiver Martin Rafoss fra Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling (KPH) ved Sørlandet sykehus.

I september 2019 ble det arrangert en info-dag om Ex-In som er den tyske opplæringsmodellen for erfaringskonsulenter.