Recovery nettverk Agder

fag og erfaring på samme lag 

Mandat for Recovery-nettverk i AGDER

Visjon

Recovery-nettverk i Agder - et praksisfellesskap som utfordrer, inspirerer og beveger

Mål for nettverket

 1. Bidra til å styrke Recoverykunnskapen i egne praksiser.
  • Beskrive recoveryorienterte tjenester
  • Fremme recoverydannelse, verdier og holdninger
 1. Gyldiggjøre erfaringskompetanse
 • Utligne stigma
 • Bane vei for faste stillinger for erfaringskonsulenter
 1. Deling av erfaringer for å fremme lokalt utviklingsarbeid.
  • Enheter som deltar starter opp konkrete recovery-tiltak i sin virksomhet.

Deltakende enhet i nettverket

 • Tilstreber 50 % deltakere med egenerfaring
 • Kommuner/bydel:
 • Alle helsenettverkene i Agder
 • Max antall pr. kommune/bydel: 2-3, og 1-2 ekstra ved behov
 • I hovedsak faste deltakere, men inntil to av plassene kan rulleres
 • Alle Erfaringskonsulenter skal ha faste plasser
 • SSHF: seks medlemmer
 • UIA: to medlemmer
 • ROM og andre brukerorganisasjoner -Så lenge nettverket er under utvikling, så kan organisasjoner knytte seg til med inntil to medlemmer
 • Napha: to medlemmer
 • Fagråd psykisk helse: en medlem
 • Fylkesmannen i Agder: to medlemmer
  Andre kan inviteres inn ved behov, f. eks. på tema

Nettverksmøter

 • To nettverkssamlinger per år à 2 dager
 • Vertsskapsansvaret rullerer mellom deltakerstedene
 • Vertskapet sørger for møterom, kaffe/te og lunsj, gjerne også forhåndsreservasjon av hotellrom med bookingreferanse for deltakerne.
 • Øvrige kostnader (reise, overnatting, middag og øvrige utgifter) dekkes av den enkelte.

AU

Det velges et arbeidsutvalg med representanter fra deltakende enheter. Disse er valgt for to år av gangen, og holder i planlegging av samlingene, utarbeider program, sender ut invitasjon/innkalling til samlinger o.l. , eventuelt søknad om økonomisk støtte.

Faglig samhandling mellom nettverksmøter

 • Lukket gruppe på facebook, (kommunalt recovery-orientert nettverk) AU er administratorer
 • Studiebesøk og hospitering hos hverandre?
  Virksomhetene foreslår/inviterer på mail og i Facebookgruppa

Oppfølging av gjennomgående tema.

 • Tilbakemeldingsverktøy
 • Recovery college/skole
 • Nytt fra virksomheter, bydel, kompetansemiljøer/UIA

Deltakere i Agdernettverk Recovery

Spesialisthelsetjenesten

Martin Rafoss - Martin.Rafoss@sshf.no

Anne Lill Berthelsen (PSA) - anne.lill.berthelsen@sshf.no

Joyce Pigao (DPS A) - Joyce.Pigao@sshf.no

Tobbi Kvale (ARA) - Tobbi.Kvaale@sshf.no

Tanya Frostestad Salvesen (DPS Lister) - Tanya.Frostestad.Salvesen@sshf.no

Sven Helge Lian(FACT-Lister) - svenfact@icloud.com ; sven.helge.lian@sshf.no

Nina Cathrine Nordal (Teamleder FACT) - nina.cathrine.nordal@sshf.no

Kommuner/ Nettverk

Evje og Hornnes:

Harald Eivindson - Harald.Eivindson@e-h.kommune.no

Arendal:

Lillian Andersen -

Kristiansand:

Ariel Khavari - ariel.khavari@kristiansand.kommune.no

Bente Wolstad - Bente.Wolstad@kristiansand.kommune.no

Odd Kjøstvedt - Odd.T.Kjostvedt@kristiansand.kommune.no

Kenneth Haugjord - Kenneth.Haugjord@kristiansand.kommune.no

Øystein Endresen - oystein.endresen@kristiansand.kommune.no

Nye Lindesnes(Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner)

Ingunn Bodil Kragstadmoen - Ingunn.Bodil.Kragstadmoen@lindesnes.kommune.no

Helsenettverk

Helsenttverk Øst:

Lillian Andersen -

Kristiansand:

Karolina Heistad Karolina.Heistad@vennesla.kommune.no,

Lister:

Bodil Bakkan Nilsen - Bodil.Bakkan.Nielsen@kvinesdal.kommune.no

Setesdal helsenettverk:

Gro Berit Straum - Gro.Berit.Straum@e-h.kommune.no

Organisasjoner

A-Larm:

Lars Faksvåg - lars@a-larm.no

Jan Ivar Ekberg - janivar@a-larm.no

ROM-Agder:

Håkon Steen - hakon.steen@rom-agder.no

Kurt Laursen - kurt.laursen@rom-agder.no

Mental Helse Agder:

Anne Marie Løland Jensen - anne.m.l.jensen@gmail.com

RIO:

Bente Røstad - bente.rostad@rio.no

ProLar:

Ronny Bjørnestad - ronny@prolar.no

Ida Olsen - ida@prolar.no

LPP:

Borghild Spiten Mathisen - borghild58@hotmail.com

Wayback:

Otto Pedersen - otto.pedersen@wayback.no

Napha:

Anne B G Fjelnseth - anne.b.g.fjelnseth@napha.no

UIA:

Gunnhild Ruud Lindvig - gunnhild.r.lindvig@uia.no

Fylkesmannen:

Elisabeth Fevik - elife@fylkesmannen.no