Praksis-Bruker

Praxis-Bruker er et nettverk for samarbeid mellom brukerorganisasjoner, kommuner, statsforvalteren, NORCE, og Universitetet i Agder. Nettverket skal jobbe for:

  • å mobilisere offentlige tjenester, universitetet og brukerorganisasjoner til en felles innsats for å synliggjøre og utvikle brukerkunnskap i tjenestene i Agder
  • å bidra til å styrke brukermedvirkning på systemnivå i kommunene
  • å koordinere Brukerforum i samarbeid med ROM råd og muligheter- Agder og A-larm, og ha ansvar for at idèer og tema som kommer fram på Brukerforum følges opp
  • å være en pådriver for nye forsknings -og utviklingsprosjekter og søke midler til gjennomføring
  • å være en referansegruppe, eventuelt sparrinsgruppe for forskningsprosjekter både på Agderforskning og på UiA som omhandler brukere av velferdstjenester
  • å være en døråpner for forskning både i brukerorganisasjoner og i kommunene
  • å bidra til at brukerperspektivet kommer fram i velferdsutdanningene ved UiA