Kontakttelefon:  +47 944 64 373

Første steg, det vanskeligste

Å ta opp temaer som selvmord, selvskading, vold, rusmisbruk, depresjon og traumer er vanskelig, men å møte en likeperson kan virke til at bedringsprosessen (recovery) ikke vil bli så vanskelig.Vi kan være med deg i din prosess som en støttende person. Samtalen med en likepersoner skal være uten krav og stress. Den som kommer bestemmer hva det skal snakkes om, og det føres ikke journal. Likepersoner har taushetsplikt og krav til å utøve sin oppgave ut fra etiske regler. En likeperson på ROM bruker sin egen erfaring til å hjelpe andre mennesker.

Hva er en Likeperson?

En Likeperson er en samhandling mellom personer som opplever å være i samme livssituasjon hvor selve samhandling har som mål å være støtte målgruppen til Rom-Agder. Han eller hun er en veldig viktig person i vår organisasjon siden likepersonen skal utføre en effektivt arbeid.

Det er grunnen til at vi holder et spesifikt kurs for å forberede en Likeperson på riktig måte.

Målet med å snakke med en Likeperson, er at brukeren skal føle seg konfortabel og trygg fordi personen som behandler dem er en person som har gått gjennom samme vei og har bruker sin erfaring og tilleggskunnskap for å gi brukeren den beste støtten. Møte brukeren på best mulig måte.

Likepersonarbeid (Kurs her)


Ønsker du en privat samtale?

Det kan vi helt klart ordne for deg!

  1. Du kan kontakte oss direkte med å gå til "Likepersonarbeidet - koordinator", HER
  2. Du kan også ringe oss, også kan vi avtale og møtes hvor det passer deg best!
  3. Vi er på sosiale medier: Facebook og Instagram.
  4. Du kan komme til vårt kontor: Steinkleiva 2 - Lund Torv - Kristiansand 


Din plan er vår plan

Vår støtteplan innebærer å hjelpe deg med å skifte fokus fra å håndtere psykiske helseutfordringer til å fremme ditt velvære (Recovery).

Vi fokuserer på de fire områdene av Recovery som kommer ut fra erfaringene til mennesker som har levd gjennom psykiske helseutfordringer.

Håp, som en hyppig selvrapportert komponent av recovery 

Identitet, deriblant gjeldende og fremtidig selvbilde 

Mening i livet, deriblant mening med livet og livsmål 

Personlig ansvar, evnen til å ta personlig ansvar for sitt eget liv 

Steg for steg håper vi at vi kan veilede deg til din egen Recoverysvei, hvor vi skal jobbe med disse personlige gjenopprettingsoppgavene.

Du er den viktigste "driveren" av veien til Recovery. Stien du bygger vil følge deg gjennom hele livet, og du vil kunne endre eller oppdatere den når det er nødvendig, da vil du være en selvstendig person.

Recovery-tenkning etter CHIME modellen (Kurs her)