Nattergalen Psykisk Helse

Prosjektsamarbeid med UiA

HELT NYTT PROSJEKT - HØSTEN 2021

I oktober 2021 startet et nytt spennende prosjekt opp med sosionomstudenter. De skal følge opp en beboer hver som får tjenester fra Kristiansand kommune. Ved å møtes 2-3 timer hver uke, skal de utforske det å bygge opp relasjon. 

ROM-Agder skal gi veiledning underveis og de skal også delta på ulike recovery-støttende kurs i høst og frem til påsketider. 

Denne praksisen erstatter vanlig praksis som ellers foregår 6 uker i vårsemesteret i første studieår. Førsteamanuensis Mette Kvammen er prosjektleder for dette ved UiA.