Jeg er chilener og har bodd i Norge siden 2016

Jeg har to boksene barn og to barnebarn. De bor alle i Chile. Vi elsker å opprettholde forholdet vårt gjennom videosamtaler og daglige whatsapp-meldinger. Hvert annet år, omtrent, reiser jeg for å se dem. De besøker meg også. Musikk er vår greie som familie.  Jeg liker å synge og spille gitar, dette inkluderer min far, brødre, barn og mannen min.

Alle tankene og setningene som hjelper meg til å bli bedre og føle meg glad er mine favorittfraser. 

Hovedjobben min er å forbedre nettsidene til ROM-Agder og Foreningen Flerkulturelt Recovery-Arbeid (FFRA) for å gjøre dem mer funksjonelle og nyttige for informasjon og kontakter. En annen viktig del av arbeidet mitt er å lage materiell som bidrar til å spre budskapet om tjenestene som tilbys av ROM og FFRA, for å nå flere som kan ha nytte i Agder-regionen.  Iverksette også flerkulturelle aktiviteter og noe opplæring knyttet til personlig recovery. Og blant annet har jeg ansvaret for statistikken som hjelper oss å telle og analysere innsats og handlingslinjer, både på kontoret og utenfor det og på sosiale nettverk.

 Jeg synes arbeidet som gjøres ved ROM-Agder er ekstraordinært. Jeg hadde aldri tenkt på folk som har psykiske lidelser, nå er de veldig viktige for meg.  Jeg tror det vanskeligste ROM-Agder møter hvert år er å måtte kjempe hardt for å få penger til organisasjonen. En penger som heller ikke strekker til og som ikke lar oss nå høyere mål.  Jeg tror vi har mange styrker. Starter med vår leder, også mine kolleger som jobber med entusiasme og engasjement og har stor tro på hva ROM-agder representerer for mennesker som trenger personlig bedring. Vi har gode ideer for å fortsette å utvikle oss, og vi får selskap av folk som ser og setter pris på arbeidet vi gjør.

Jeg har en drøm for ROM-Agder: At det blir et Personal Recovery Senter og en Selvhjelpsskole.