Medarbeidere

Anne Marie Løland

Daglig lederMonica Strandmyr

Prosjektmedarbeider

Antistigmaarbeid.

Leder for kurssenteret

Vanessa Poblete

Koordinator for erfaringsveilederne og likepersonarbeidet
Camilla Harket

Prosjektmedarbeider

Sosiale medier

Kursoppbygging

Khunche Mohamedi

 Prosjektleder

Fremmedkulturelt arbeid

Hege Waldeland

Kurskoordinator ved kurssenteret

Catrine Throne

Medarbeider for pårørendearbeid

Muhi Eddin Yousseuf

medarbeider praktiske gjøremål