Likepersonhjelp

støttearbeid ut fra erfaringsopplevelser

Likemannshjelpen - i Vennesla

Med bakgrunn i egen erfaring startet Roy Halland og Arnstein Jeppestøl opp Likemannshjelpen i januar 2019. De to utfyller hverandre og gir ikke så lett opp, for det har livet lært dem!

De har bl.a. hjulpet å søke startlån til egen bolig, kontaktet NAV i saker som er vanskelig å forstå eller hjelper med flytting.
Den som vil ha hjelp må sende en melding via kontaktskjema som finnes på Vennesla frivilligsentral`s hjemmeside. 

Åpningstiden er hver onsdag fra kl 15.

De kan kontaktes ved. roy@likemannshjelpen.no 

De setter opp timeavtale og ordner med fullmakter for aktuelle tiltak. 

Ressursen i Frivilligsentralen i Vennesla tilbyr lån av lokaler. Likepersonhjelpen finner du i Hunsfos Næringspark. 

Hjelpen gis til personer i Agder og den er gratis.

Likepersontjeneste

prosjekt med støtte fra fylkesmannen i Agder nov. 2020 - juni 2021

Prosjektet LIKEPERSONTJENESTE. 

ROM - Agder vil være koordinerende ledd og betjene telefon og e-post henvendelser. 

På grunn av smitteforebygging ønsker man ikke fremmøtte til vårt kontor.

Prosjektets målsetting:

Motvirke ensomhet og passivitet. 

 Skape aktivitet, inngi håp, mening og fellesskapsopplevelse.

Noen mangler venner eller føler seg sosialt isolert. Under koronaepidemien har dette økt. Ekstra hardt er de rammet som har psykiske utfordringer til å komme seg ut og treffe andre. Vi har hørt historier fra folk om at de har «sittet inne» de siste månedene. De kan muligens gå ut, men vet ikke helt hvor de skal gå og hva som er åpent. 

Flere av våre medlemmer har brukt naturen i stor grad i koronatiden og noen har blitt vant til å bruke nettbaserte løsninger når de vil snakke med noen.

ROM-Agder sammen med Mental Helse ønsker å:

  • Opprette en kontakttjeneste på tlf. og e post
  • Tilby hjemmebesøk, kafebesøk, skogsturer, kreative kurs mv.
    (trygt og sikkert for alle)

Hvem er dette for? 

  • personer som sliter med psykisk helse/rus/vold
  • pasienter på innlagt ved sykehuset.
  • fremmedkulturelle som sliter med ensomhet.

Henvendelser loggføres anonymt og eventuell avtale gjøres for videre kontakt.


Det er en frivillig tjeneste som ikke utbetaler lønn for oppdragene Likepersontjenesten påtar seg.

Vi vil benytte våre egne brukere, pårørende og erfaringskonsulenter til likepersonarbeidet. 

Den som melder seg som frivillig til prosjektet vil ha mulighet til å delta i kursvirksomhet ved ROM-Agder kostnadsfritt. 

Ønsker du å vite mer kan du henvende deg på kontaktskjemaet.

Innen kort tid vil vi komme tilbake med telefonnummer og vakt-tider å ringe Likepersontjenesten.

Prosjektledelse: Anne Marie Løland