Likepersonformidling

likeverdig støtte 

Om prosjektet LIKEPERSONTJENESTE ( nov.-2020 - juni 2021) 

ROM - Agder vil formidle likepersoner i kontakt med hverandre.  Benytt lenken over til å registrere deg som likeperson eller som deltaker i en aktivitet styrt av en likeperson.  

Prosjektets målsetting:

Motvirke ensomhet og passivitet. 

 Skape aktivitet, inngi håp, mening og fellesskapsopplevelse.

Noen mangler venner eller føler seg sosialt isolert. Under koronaepidemien har dette økt. Ekstra hardt er de rammet som har psykiske utfordringer til å komme seg ut og treffe andre. Vi har hørt historier fra folk om at de har «sittet inne» de siste månedene. De kan muligens gå ut, men vet ikke helt hvor de skal gå og hva som er åpent. 

Flere av våre medlemmer har brukt naturen i stor grad i koronatiden og noen har blitt vant til å bruke nettbaserte løsninger når de vil snakke med noen.

ROM-Agder sammen med Mental Helse ønsker å tilby:

  • samtale på telefon eller nett 
  • kafebesøk, kinobesøk, Walk and Talk-tur
  • kreative kurs o.l. (når koronasituasjonen tillater det)

Hvem er dette for? 

  • personer som sliter psykisk / sliter med ensomhet og tunge tanker

Det er en frivillig tjeneste som ikke utbetaler lønn for oppdragene 

Den som melder seg som frivillig til prosjektet vil ha mulighet til å delta i kursvirksomhet ved ROM-Agder kostnadsfritt. Det er obligatorisk å delta i Innføringskurs for likepersonarbeid.