Suppe for Sjelen fredag 06-05-2022

06.05.2022

Mauri og Meme (Barrio Sur), latinamerikanske sanger og et øyeblikk til ettertanke med sangen «Como La Cigarra», som inviterer oss til å bli født på ny, i møte med motgang.

Mauri og Meme (Barrio Sur) begynte å synge sammen i 2016, samme år som de giftet seg. I anledning den første «Suppe for sjelen» som ble presentert på ROM-Agder-etablissementet, laget de en refleksjon av sangen «Como la Cigarra».

Sikaden er et insekt hvis larver vokser nedgravd i bakken. De kan leve under jorden i mellom 1 og 17 år, til de modnes for å komme ut på land. Poeten Maria Elena Walsh fra Argentina ble inspirert av denne naturlige prosessen i sikadens liv for å gi den en følelse av "styrke og oppmuntring" i tider med motgang, når sikaden dukker opp igjen fra jordens bunn.