Recovery-tenkning etter CHIME modellen

16.05.2023

I dette kurset

Recovery-faktorene tilhørighet, håp, identitet, mening og egenmakt, bidrar til at behandling innen psykisk helsevern blir varig. Kom på kurs og hør hva fagfolk sier om dette og lytt til personers egen recovery-historie.

Kursinnhold

  • Hva er forskjellen på tradisjonell psykisk helsehjelp og recovery-tilnærming
  • Hvor finnes recovery?
  • Kan en være i recovery helt for seg selv?
  • Kan "fag og erfaring" støtte til personlig recovery?
  • En pasienthistorie