Pårørendeveileder 

29.08.2022

I 2017 ble «Veileder for pårørende» utgitt.

Det er tatt utgangspunkt i erfaringer fra pårørende og helsepersonell, og i fagkunnskap og forskning.

Vi snakker om miljøet som omgir en person med psykiske problemer som stammer fra diagnoser

Hvem er de pårørende?

Hva er dine rettigheter?

Hva er viktigheten av familie?

Les mer