Agder Recovery Nettverk- samling

24.04.2023

Samarbeidende organisasjoner i ROM-Agder deltok den 24 . og  25. april i Agder Recovery Nettverk- samling som denne gang ble arrangert i Evje kommune. 

I nettverket deltar kommuner, spesialisthelsetjenesten, Universitetet og ulike frivillige aktører og brukerorganisasjoner. Nettverkets formål er bl.a. å spre kunnskap om gode recovery-praksiser i Agder. Temaene under 1.dag var: Recovery i spesialisthelsetjenesten, Friluftgruppas betydning og kritisk blitt på hvordan brukeren involveres i små kommuner på de ulike nivåer av brukermedvirkning. Den andre dagen holdt Setpro-ansatt Margrethe Horrisland et viktig innlegg om sin erfaring med å komme tilbake til arbeidslivet. Hun er Mental Helse medlem (også) og håper å nå bredt ut med sitt budskap om endringsbehov». 

I dette nettverket deltar kommuner, spesialisthelsetjenesten, Universitetet og ulike frivillige aktører og brukerorganisasjoner.

Den første dagen med regn og kulde var vi skjermet under et stort tak som gjorde at vi kunne ha en vakker utsikt over naturen. Den menneskelige varmen og også en utsøkt tilberedning av suppe laget på bålet, ga et gunstig miljø for å lytte til fagfolk og brukere hvor viktig det er for mental helse, å bruke naturen og utføre oppgaver likt i forhold til å tenne bål. matlaging osv. 


Nye kjennskap ble etablert som grunnlag for samskaping. Det kom forslag til at høstens nettverkssamling skal ledes av ROM-Agder