Helse Sosial og Omsorgsnettverket

10.01.2023

Anne Marie Løland deltok opp vegne av ROM - Agder på Helse - Sosial - og Omsorgsnettverket for flere kommuner i Agder. 

Det var samlet 60-100 personer fra kommunal ledelse, fra Politiet og fra bruker og pårørende organisasjoner. 

Fokuset i møtet var hva som kunne forebygges og håndteres bedre fremover i forhold til innbyggere som utfordrer samfunnsvernet i Region Kristiansand på en meningsfull og bærekraftig måte. Det ble jobbet på tvers av miljøer med å lage konkrete forslag til hva som kan gjøres. 

Det som kom frem gjennom gruppearbeidene var at man trenger klare regler for samhandling og gjerne et tverretatlig team bestående av ulike fagfolk samt erfaringsmedarbeidere fra både 1. og 2.linje tjenestene innen helsefeltet.

 ROM-Agder stod for det synet at den den egentlig gjelder ofte blir omtalt på møter, men ikke er til stede selv. Det kan synes å mangle personer som evner å gå i rolig dialog med dem som er truende. ROM-Agder vil løfte frem og medvirke til at tjeneste kan ansette dyktige erfaringsmedarbeidere.