Likepersonkurs

10.11.2022

En Likeperson er en samhandling mellom personer som opplever å være i samme livssituasjon hvor selve samhandling har som mål å være støtte målgruppen til Rom-Agder.  Han eller hun er en veldig viktig person i vår organisasjon siden likepersonen skal utføre en effektivt arbeid.

Det er grunnen til at vi holder et spesifikt kurs for å forberede en Likeperson på riktig måte.

Kursinnhold

  • Innføring i likepersonarbeid.
  • Likemannsmidler, rutiner og regelverk.
  • Betydningen av likepersonsvirksomheten for den enkelte.
  • Forventninger til likepersonen. Grenser i arbeidet.
  • Taushetsplikt og etiske retningslinjer.
  • Egenskaper som er ønskelig i likepersonsrollen.
  • Organisering av likepersonsordningen.
  • Betydningen av nettverk for likepersoner.
  • Refleksjon og erfaringer deles.

Kurset koster Kr. 500

For medlemmer av våre brukerorganisasjoner koster kurset kr. 250.

Det er gratis for frivillige som inngår avtale om å hjelpe til med oppgaver i ROM-Agder

Vi må gjøre forbehold om 8 påmeldte deltakere for å holde kurset. Det tas med maksimum 18 deltakere da vi ønsker å få til en god dialog og nettverksbygging.    

Se Kurs kalender                            Se Kurs informasjon