Ut av Avmakt Kurs

07.12.2022

I dette kurset tar vi opp temaer som gjelder når en føler seg i avmakt og som offer for en situasjon eller hendelse.

Kurset fremstiller rollene man inntar som offer, hjelper eller krenker.

Anne Marie Løland holder forelesningen, og vil komme med eksempler man kan kjenne seg igjen i. Kurset tar selvsagt opp hva som er mulig å gjøre for å komme ut av fastlåste negative roller.

Kursinnhold

  • Du får lære om DRAMA-trekanten, som er en modell for roller som lett oppstår i menneskelig samhandling. Den amerikanske psykologen Stephen B. Karpman utviklet modellen på 1960-tallet. Trekanten illustrerer dysfunksjonelle mellommenneskelige handlinger og konflikter som kan oppstå. Modellen er et verktøy som brukes på ulike i blant annet familiearbeid, i bedriftshelse og terapi mer generelt. Det er også mulig å oppdage at vi som mennesker kan spille alle rollene i vår indre dialog og i våre handlinger.

Kurset koster kr. 500.

For medlemmer av våre brukerorganisasjoner koster kurset kr. 250.

Det er gratis for frivillige som inngår avtale om å hjelpe til med oppgaver i ROM-Agder

Vi må gjøre forbehold om 8 påmeldte deltakere for å holde kurset. Det tas med maksimum 18 deltakere da vi ønsker å få til en god dialog og nettverksbygging.    

Se Kurs kalender                                           Se Kurs informasjon