Ut av Avmakt Kurs

29.03.2023

I dette kurset 

Tar vi opp temaer som gjelder når en føler seg i avmakt og som offer for en situasjon eller hendelse.

Kurset fremstiller rollene man inntar som offer, hjelper eller krenker.
 Kurset tar selvsagt, opp hva som er mulig å gjøre for å komme ut av fastlåste negative roller.

Du får lære om DRAMA-trekanten, som er en modell for roller som lett oppstår i menneskelig samhandling.

Den amerikanske psykologen Stephen B. Karpman utviklet modellen på 1960-tallet. 
Trekanten illustrerer dysfunksjonelle mellommenneskelige handlinger og konflikter som kan oppstå. 
Modellen er et verktøy som brukes på ulike i blant annet familiearbeid, i bedriftshelse og terapi mer generelt. Det er også mulig å oppdage at vi som mennesker kan spille alle rollene i vår indre dialog og i våre handlinger.