Energiverket åpner dørene

23.05.2023

Ordfører Skisland åpnet Energiverket Kjøita i dag. Han støtter og synes tilbudet som gis fra Energiverket innen livsmestring er flott!